Fartygsanlöp

Här hittar du information och dokument som gäller vid ett fartygs ankomst och avgång till och från Luleå Hamn. Det kan handla om saker som fartygsanmälan, vattendjup, mötesförbud och bogserbåtsbestämmelser.

Nuvarande skyddsnivå som råder i Luleå Hamn är Skyddsnivå 1.

Dokument och länkar

Mötesförbud gäller i farleden från Klubbnäsets genombrott, bojpar 3 och 4 i öster, t o m Svartösundet, bojpar 27 och 30 i väster.
Mötesförbudet gäller för fartyg, med rapporteringsskyldighet till VTS område Luleå, med bruttodräktighet =>300 eller längd => 45 meter.
Undantag gäller för bogserbåtar, isbrytare och andra arbetsfartyg.

Trafikrestriktioner vintertid finns på Sjöfartsverkets webbsida (länk)

Operator: Cementa AB

Ship generated waste:
Waste collection point for combustible waste and corrugated cardboard

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: AV.Nord-Norra.Produktion@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10

Terminalinformation Sandskär

Waste folder Sandskär

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: AV.Nord-Norra.Produktion@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10

Terminalinformation Uddebo

Bilaga 1 Förtöjningsplan, Kaj 1

Bilaga 1 Förtöjningsplan, Kaj 2

Bilaga 2 Formulär Pre-arrival exchange of information Ship

Bilaga 3 Formulär Pre-Arrival exchange of information Depot

Bilaga Layout, Kaj 2

Waste folder Uddebo

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: AV.Nord-Norra.Produktion@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10

Terminalinformation Victoria

Waste folder Victoria

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: AV.Nord-Norra.Produktion@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10