Fartygsanlöp

Här hittar du information och dokument som gäller vid ett fartygs ankomst och avgång till och från Luleå Hamn. Det kan handla om saker som fartygsanmälan, vattendjup, mötesförbud och bogserbåtsbestämmelser.

Nuvarande skyddsnivå som råder i Luleå Hamn är Skyddsnivå 1.

Notera, från och med 2023-05-01 ska avfallskvitto utfärdas för lämnat avfall. Lämnat avfall rapporteras via formulär avfallskvitto

Hamnföreskrifter

Bilaga 1 Formulär Serviceanmälan

Bilaga 2 Djupgående restriktioner

Bilaga 3 Formulär utvändiga reparationsarbeten ombord

Bilaga Lotsvillkor (Sjöfartsverket)

Bilaga Bogserbåtsbestämmelser

Bilaga Bogserbåtsdispenser (Sjöfartsverket)

Mötesförbud gäller i farleden från Klubbnäsets genombrott, bojpar 3 och 4 i öster, t o m Svartösundet, bojpar 27 och 30 i väster.
Mötesförbudet gäller för fartyg, med rapporteringsskyldighet till VTS område Luleå, med bruttodräktighet =>300 eller längd => 45 meter.
Undantag gäller för bogserbåtar, isbrytare och andra arbetsfartyg.

Trafikrestriktioner vintertid finns på Sjöfartsverkets webbsida (länk)

För bogserbåtsbestämmelser, se Föreskrifter

Bogserbåtsbeställningen ska göras så tidigt som möjligt för att säkerställa tillgänglighet, men måste göras senast fem timmar innan assistans påbörjas.

För beställning/avbeställning/förhalning av bogserbåt, använd följande formulär:

Autosvar skickas till beställaren när formulär skickats in. Notera att autosvar är enbart bekräftelse på att mail mottagits och det är inte en bekräftelse på själva assistansen.

Bekräftelse på beställning/avbeställning krävs, bogserbåtskapten nås på +46(0)70-640 96 07. För att ändra tid på beställning så sker kontakt via telefon.

Tillstånd att anlöpa Luleå hamn (samt bedriva annan trafik inom hamnområdet) sker via Luleå Hamn Port Control.

Våra terminaler:

Sandskär
Viktoriahamnen
Strömörpiren
Uddebo Energihamn
Svartökajen
Cementa
Södra hamn

 

Bokning av kaj inkl. lossning/lastning sker via respektive hamnanläggningsinnehavare enligt nedan:

Sandskär - LKAB (sker via Luleå Agent)

Victoriahamnen inkl Strömörpiren Ro/Ro - Shorelink Terminal 

Strömörpiren - Luleå Hamn

Uddebo Energihamn - Luleå Hamn

Svartökajen* - Luleå Hamn

Cementa - Cementa

Södra Hamn, Kryssningsfartyg och andra ISPS-fartyg - Luleå Hamn

Södra Hamn, Fritidsfartyg och Tjänste/yrkesfartyg endast för förtöjning - Luleå Kommun 

* För bokning av Svartökajen krävs tidig notis till Luleå Hamn.

Operator: Cementa AB

Ship generated waste:
Waste collection point for combustible waste and corrugated cardboard

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: kundservice.1@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10

Please check your order for the following information:
-Ship name
-Terminal
-Date/time
-Volume (cbm)
-Content
-Billing information (cargo residues)*
*Cargo residues are accepted at cost price from 1 May 2023 (legislation TSFS 2023:15)

Terminalinformation Sandskär

Waste folder Sandskär

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: kundservice.1@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10
Please check your order for the following information:
-Ship name
-Terminal
-Date/time
-Volume (cbm)
-Content
-Billing information (cargo residues)*
*Cargo residues are accepted at cost price from 1 May 2023 (legislation TSFS 2023:15)

Terminalinformation Uddebo

2024-06-05: För tillfället har vi problem gällande leverans av dricksvatten till fartyg. Vid akut behov kan mängd motsvarande upp till en tankbil levereras via lastbil.

Bilaga 1 Förtöjningsplan, Kaj 1

Bilaga 1 Förtöjningsplan, Kaj 2

Bilaga 2 Formulär Pre-arrival exchange of information Ship

Bilaga 3 Formulär Pre-Arrival exchange of information Depot

Bilaga Layout, Kaj 2

Waste folder Uddebo

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: kundservice.1@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10
Please check your order for the following information:
-Ship name
-Terminal
-Date/time
-Volume (cbm)
-Content
-Billing information (cargo residues)*
*Cargo residues are accepted at cost price from 1 May 2023 (legislation TSFS 2023:15)

Terminalinformation Victoria

Waste folder Victoria

Supplier for collection of liquid ship waste during the period
1 may 2021 to 30 april 2025
Ragn-Sells AB
Telephone number weekdays 7 am- 4 pm: +46 (0)10-723 20 25
E-mail: kundservice.1@ragnsells.com
Out-of-hours number: +46(0)70- 363 35 10
Please check your order for the following information:
-Ship name
-Terminal
-Date/time
-Volume (cbm)
-Content
-Billing information (cargo residues)*
*Cargo residues are accepted at cost price from 1 May 2023 (legislation TSFS 2023:15)