Järnväg

Luleå Hamn ansvarar för cirka 6,5 kilometer sidospår inom hamnområdet. I samband med utvecklingen och moderniseringen av vår hamn kommer dock infrastrukturen stärkas med en ny järnväg som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen. Det skapar ett smidigare godsflöde mellan hamnen i Luleå och Norrbottens viktiga industrier.

På den här sidan hittar du information om vad som gäller på de järnvägsspår som vi ansvarar för.