Vi är Luleå Hamn

Luleå Hamn är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vi jobbar för att Norrbotten ska vara en konkurrenskraftig och tillväxande region även i framtiden, och vi utvecklas ständigt för att Luleå ska fortsätta vara en livskraftig sjöfartsstad även för kommande generationer. Vi är inte minst en grundförutsättning för samhällets hållbara omställning.

Maria Juntti Rautila

Bli en av oss

Det är en spännande tid att vara en del av hamnen i Luleå! Just nu formar vi framtidens hamn. Vi växer och utvecklas i en rasande fart och en hållbar riktning, men allting förändras inte. Vi kommer alltid tro på att vara en schysst arbetsgivare och en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra i vått och torrt, på land som till sjöss. Bli en av oss och bidra till en livskraftig framtid i norr!

Jobba med oss

Vår viktiga verksamhet

Luleå Hamn är Sveriges tredje största transporthamn och den nordligaste av Sveriges fem Corehamnar. Det innebär att hamnen i Luleå är strategiskt viktig och prioriterad för både Sverige och EU. Tack vare de statliga isbrytarna som har sin hemmahamn i Luleå, och våra egna isbrytande bogserbåtar, kan vi året runt vara öppna och tillgängliga för vår omvärld och vår egen fantastiska region.

Läs mer om vår verksamhet

Interlink Dignity 2

Vi stöttar lokala krafter!

Vi tror på och jobbar för ett livskraftigt, jämställt och aktivt Luleå med en rik fritid för alla! För oss är det därför självklart att stötta det lokala föreningslivet, från orienteraren i skogen till basketspelaren i hallen och på SM-pallen. Exakt vilka verksamheter vi sponsrar kan skifta, men syftet är alltid detsamma. Det handlar om Luleås framtid.

Läs mer om vår sponsring

Miljö, säkerhet och kvalitet

Luleå Hamn är och ska vara en hållbar länk till världen. Det kräver att vi på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, tillsammans med våra partners och kunder, skapar och tillvaratar möjligheter som får både oss själva och hela vår region att växa och utvecklas på rätt sätt. Vi arbetar därför med att ständigt förbättra vår verksamhet när det kommer till säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete