Nya Luleå Hamn

Luleå och Norrbotten har en unik möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen. Men för att den enorma satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en enorm länk till resten av världen. Därför bygger vi nu Nya Luleå Hamn. På den här sidan kan du läsa mer om hur Luleå Hamn ska växa, och varför det är avgörande för Luleå och Norrbotten.

”Vi ska göra något som ingen har gjort förut. Vi bygger en hamn som gör det möjligt för Norrbotten att bli världsledande i den gröna omställningen. Samtidigt tryggar vi Luleå som levande sjöfartsstad för kommande generationer.”

– Anders Dahl, vd Luleå Hamn

Så växer och utvecklas Luleå Hamn

Luleå Hamn kommer inte att flyttas, men vi kommer att utvecklas och bli större. Fram till år 2030 kommer helt nya landytor på 750 000 kvadratmeter att växa fram och ge plats för en ny logistikpark, lagringsytor, utbyggd infrastruktur och nya industrisatsningar. Farleder och hamnar fördjupas, hela hamnområdet växer, fler kajer anläggs och infrastrukturen stärks. 2030 ska Nya Luleå Hamn ha kapacitet att:

  • frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag
  • ta emot fyra gånger så mycket fartygstrafik
  • stå redo att hantera helt nya godstyper och produkter
Luleå Hamn 17Mars V2 3

I ständig dialog med Luleå och dig

För oss är det viktigt att ha en bra dialog med allmänhet och medborgare i Luleå, inte minst med dig som eventuellt kan komma att påverkas mer direkt av hamnens utbyggnad. På sidan medborgardialog kan du bland annat få viktig information, hitta rätt kontakter och läsa vanliga frågor och svar om vem som eventuellt kan påverkas mer direkt av hamnens utbyggnad.

Medborgardialog

Kontakta oss

Vill du veta mer om Nya Luleå Hamn? Har du exempelvis frågor och funderingar kring hur arbetet kommer att påverka din tillvaro under de närmsta åren? Då kan du alltid kontakta oss direkt.

Kontakt

Vår historia och framtid

Världen förändras och Luleå Hamn med den – igen

Luleå och Norrbotten har en unik möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen. Men för att den enorma satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en enorm länk till resten av världen. Därför bygger vi nu Nya Luleå Hamn.

Fram till år 2030 kommer en helt ny hamnplan på 750 000 kvadratmeter att växa fram. Vi kommer att ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, hantera fyra gånger så mycket trafik och helt nya godstyper och produkter. I vissa fall helt oprövade godstyper och produkter.

Vi står i begrepp att göra något som ingen gjort förut där vi behöver ta höjd för utmaningar som i dag inte ens går att förutspå. Vilken tur, då, att det här inte är första gången.

För 400 år sedan låg Luleå stad och hamnen där Gammelstad ligger i dag. På grund av stigande landnivåer behövde hamnen flyttas och staden flyttade med. Så bildades Luleå Nya Stad och Luleå Gamla Stad, nu Gammelstad.

I dag är situationen snarlik, men ändå tvärtom. I stället för stigande landmassor hotar de stigande havsnivåerna orsakade av den globala uppvärmningen att lägga världen under vatten. Återigen förändras världen och återigen anpassar sig Luleå Hamn för att möta utmaningarna.

Vi är vana vid att justera vår verksamhet efter vår omvärld. Men aldrig har insatserna varit högre. Vi har nu en unik möjlighet att möjliggöra den gröna omställning som ska stoppa den globala uppvärmningen.

Tillsammans med ett antal aktörer i Norr- och Västerbotten ska vi se till att Sverige och EU blir självförsörjande av de sällsynta jordartsmetaller och kritiska mineral som krävs för att producera den mat och de produkter vi behöver i framtiden. Industrierna i norr kommer dessutom att vara först i världen att ta fram dessa råvaror på ett cirkulärt vis, där utsläppen från produktionen blir vatten, som tas tillvara, i stället för koldioxid.

Luleå Hamn är Norrbottens hållbara länk till världen. För att kunna vara det i framtiden behöver vi nu växa så att vi kan möjliggöra den gröna industriomställningen.

Vi gör det inte bara för att vi kan, utan för att vi måste. Vi gör det inte för att resten av världen ska se oss, utan för att de ska härma oss. Vi gör det för våra barns skull och för barnen som kommer därefter. Vi gör det också för Luleå, som i kölvattnet av alla satsningar kommer att växa med fler människor, mer verksamheter, mer kultur och mer liv.