Malmporten tryggar den hållbara sjövägen till världen

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, men det är framför allt ett projekt med stora vinster för miljö, samhälle och människa. I dag kan fartygen inte komma fullt lastade eller lasta fullt vid kaj, eftersom det är för grunt i hamnen och farlederna i Luleå. När projektet är klart kommer Luleå Hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, tack vare djupare farleder och ny djuphamn som ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Projekt Malmporten möjliggör tillväxt och stärkt konkurrenskraft, hållbar omställning och livskraftiga samhällen i norr.

Genom att stärka framtidens hamn i Luleå kan den hållbara sjövägen till världen tryggas, så att Luleå kan fortsätta vara en livskraftig sjöfartsstad även för kommande generationer.

Läs mer om projekt Malmporten


Ett projekt med viktiga vinster

Projekt Malmporten bidrar till att fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader kan sänkas med upp till 40 procent inom respektive område jämfört med i dag. På så sätt kan sjöfarten minska sin miljöpåverkan och möta nya miljökrav, men även stärka industriernas konkurrenskraft och möjliggöra både grön omställning och tillväxt i norr.

Model.Header

0 %
minskade miljöutsläpp
0 %
minskad bränsleförbrukning
0 %
minskade fraktkostnader

Så utvecklas Luleås sjöfart och hamn

  • Farlederna in i till Luleå Hamn muddras och fördjupas för att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg.
  • Ny djuphamn anläggs för att kunna ta emot större och fler fartyg året runt.
  • Luleå Hamns befintliga kajer kommer dessutom öka i kapacitet genom att djupet återställs så mycket som möjligt.
  • Djuphamnen och hamnområdet får även en ny järnväg som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen.
  • En ny hamnplan på 750 000 kvadratmeter, motsvarande mer än 100 fotbollsplaner, ger plats åt en ny logistikpark med lagringsytor, utbyggd infrastruktur och näringslivssatsningar. De nya ytorna skapas med återbrukade muddringsmassor från projekt Malmporten.