Bogserbåtsbest - Förhalning

Bogserbåtsbeställning/Ordering of Tugboat(s)

Fartygsuppgifter/Vessel data
DWT *
Deadweight
Fungerande särskild utrustning/Operational special equipment *
Fungerande bogpropeller, akterpropeller eller annan särskild manöverutrustning som väsentligt förbättrar fartygets manöverförmåga/Functioning bow thrusters, stern thrusters or other special manoeuvring equipment that substantially improves the vessel's manoeuvring capability.
Förhalning/Shifting berth
Från Hamn/From Berth *
Till Hamn/To Berth *
Avgång/Departure
hh:mm
Antal bogserbåtar/number of tugboats
Ankomst/Arrival
För antal, se bogserbåtsbestämmelserna/See tug regulations for number of tugboats
Avgång/Departure
För antal, se bogserbåtsbestämmelserna/See tug regulations for number of tugboats
Övriga uppgifter/Additional information
Beställare/Ordered by
Ej obligatoriskt/Not mandatory
Ge samtycke för lagring och behandling av inlämnad data/Consent for storage and use of collected data *
https://portlulea.com/media/jluj4fyo/lule%C3%A5hamn_integritetspolicy_slutlig.pdf