Pre-Arrival Exchange of Information Depot

Uppgiftslämnare
"N/A" vid lastning
Personer som kommer delta i anlöpet
Namn, roll, telefon/mejl till aktiva parter i anlöpet
Planerade moment före, under och efter lastning/lossning samt tidsåtgång
samt uppskattad tidsåtgång
Upload files
Finns beskrivning av arbetsgång redan dokumenterad? - Bifoga fil här
Information
Övrigt
textfält för övrig information kopplat till anlöpet