Regelverk och tillstånd

På den här sidan hittar ni information om Luleå Hamns regelverk och tillstånd. Det gäller alla som jobbar eller vistas inom hamnområdet.

Begränsad service v 25-31

Under perioden 17 juni-2 augusti har kontoret på Sjöfartshuset lägre bemanning.
Hamnkontoret är låst men bemannat mån-fre 8-14.
Handläggningstiden för inpasseringsärenden kan vara längre.

 

För inpassering till Luleå Hamns områden krävs inpasseringstillstånd.
Här ansöker ni om inpasseringstillstånd, förlängning av befintligt tillstånd samt ersättningstagg. 

Länk Inpasseringstillstånd till Luleå Hamn

Inpasseringstillstånd till Victoriahamnen, Sandskär LKAB Malmhamn, Malmportens arbetsområde, arbeten i anslutning till Uddebovägen samt övriga verksamheter söder om Uddebovägen.

Tillträdesansökan attesteras enligt nedan:

- Sandskär Malmhamn LKAB
- Victoriahamnen Shorelink AB
- Övriga områden
Luleå Hamn AB eller annan         verksamhet inom området med behörighet. Vid osäkerhet, kontakta           uppdragsgivaren.

För att säkerställa att alla som rör sig på egen hand har grundläggande riskkunskaper finns krav på godkända SSG-utbildningar för att få tillträde till området. Vilka kravställande utbildningar som avses finner ni på er personliga sida hos SSG (Standard Solutions Group AB). En godkänd utbildning är giltig i tre år.

För att få tillträde till området krävs att du har ett SSG Access-kort samt att du har ansökt om och blivit beviljad inpassering.

Ansökan bör göras i så god tid som möjligt för att inte orsaka förseningar vid ankomst till anläggningen.

Kom ihåg att för de flesta arbeten kommer attestanten/uppdragsgivaren att ha behov av startmöte och genomgång av arbetet. Många arbeten kräver arbetstillstånd med riskhanteringar innan ansökan och tillträde beviljas.

Ansökan om inpassering utförs digitalt via nedanstående länk:
Ansökan om tillträde till Svartöns Industriområde
(OBS! I slutet på formuläret ska du ange e-postadress till attestant. Det är ofta en kontaktperson hos beställaren/uppdragsgivaren)

In-/utpassering till Svartöns industriområde sker via Uddebovakten (Uddebovägen 12) och endast föraren får sitta i fordonet vid passage IN/UT från området. Ev. medföljande passagerare måste gå via grinden. Avvikelse från detta kan innebära indraget inkörningstillstånd.

(2023-03-31)

 

Arbetstillstånd krävs för tillfälliga arbeten inom Luleå Hamns område eller nyttjande av kaj, pir eller ramper vid Strömören. Luleå Hamn utfärdar arbetstillstånd och, i förekommande fall, tillstånd för Heta arbeten. ShoreLink AB utfärdar arbetstillstånd för arbeten i Victoriahamnen. LKAB utfärdar för arbeten på Sandskär. Verksamhetsutövare utfärdar tillstånd inom eget arrendeområde, men om arbetet kan påverka närliggande verksamhet ska utfärdade tillstånd delges Luleå Hamn.

För anmälan/ansökan om arbetstillstånd för tillfälliga arbeten, vänligen kontakta:

Dagtid:
Projekt Malmportens arbetsområde: projektingenjör  073-042 01 97
Uddebo Energihamn: driftchef på 073-035 42 20  Strömörenområdet: Projektledare Teknik på 070-268 23 69, eller Underhållsingenjör på 073-040 29 84.

Övriga tider:
Tjänsteman i beredskap, 070-325 12 87

  • Anmälan/ ansökan ska göras i god tid, dock senast 13:00 arbetsdagen innan.
  • Vid frågor kontakta driftchef/tjänsteman i beredskap.
  • Vid olycka, larm, utsläpp eller övning ska arbeten omedelbart avbrytas.
  • Om förhållanden som tid, plats eller andra väsentliga förutsättningar ändras krävs ny anmälan.