Regelverk och tillstånd

På den här sidan hittar ni information om Luleå Hamns regelverk och tillstånd. Det gäller alla som jobbar eller vistas inom hamnområdet.

För inpassering till Luleå Hamns områden krävs inpasseringstillstånd.
Här ansöker ni om inpasseringstillstånd, förlängning av befintligt tillstånd samt ersättningstagg. 

Länk Inpasseringstillstånd till Luleå Hamn

Inpasseringstillstånd till Victoriahamnen och Sandskär utfärdas av Företagsskydd efter godkännande av respektive hamnoperatör.

  • Sandskär/Malmhamnen: LKAB
  • Victoriahamnen: Shorelink AB
  • Vid uppdrag åt Luleå Hamn på något av områdena är det Luleå Hamn som godkänner.

Nedanstående blankett fylls i och lämnas för godkännande enligt ovan som meddelar Företagsskydd att inpassering ska utfärdas.
Inpasseringstillståndet hämtas hos Västra Vakten, SSAB,  där tillståndet kompletteras med foto.

Blankett Beställning av passerkort/inkörningstillstånd
Vid uppdrag åt Luleå Hamn kan beställning och foto skickas via e-post.

In-/utpassering till Victoriahamnen och Sandskär sker via Uddebovakten och endast föraren får sitta i fordonet vid passage IN/UT från området. Medföljande passagerare måste gå via grinden. Avvikelse från detta kan innebära indraget inkörningstillstånd.

Arbetstillstånd krävs för tillfälliga arbeten inom Luleå Hamns område eller nyttjande av kaj, pir eller ramper vid Strömören. Luleå Hamn utfärdar arbetstillstånd och, i förekommande fall, tillstånd för Heta arbeten. ShoreLink AB utfärdar arbetstillstånd för arbeten i Victoriahamnen. LKAB utfärdar för arbeten på Sandskär. Verksamhetsutövare utfärdar tillstånd inom eget arrendeområde, men om arbetet kan påverka närliggande verksamhet ska utfärdade tillstånd delges Luleå Hamn.

För anmälan/ansökan om arbetstillstånd för tillfälliga arbeten, vänligen kontakta:

Dagtid:
Projekt Malmportens arbetsområde: Projektingenjör 073- 846 69 43
Uddebo Energihamn: Driftchef på 0920-45 68 04
Strömörenområdet: Projektledare Teknik på 070-268 23 69, eller Underhållssamordnare på 073-040 29 84.

Övriga tider:
Tjänsteman i beredskap, 070-325 12 87

  • Anmälan/ ansökan ska göras i god tid, dock senast 13:00 arbetsdagen innan.
  • Vid frågor kontakta driftchef/tjänsteman i beredskap.
  • Vid olycka, larm, utsläpp eller övning ska arbeten omedelbart avbrytas.
  • Om förhållanden som tid, plats eller andra väsentliga förutsättningar ändras krävs ny anmälan.