Småbåtshamn

29 september 2022 presenterades de förändringar som ska ske i småbåtshamnen, Luleå Hamn. 

Läs mer om förändringarna här.

Föreskrifter

De som vistas i småbåtshamnen ska känna till och följa grundläggande regler för allmän säkerhet, ordning och trivsel.  Läs mer i nedanstående dokument.

Driftföreskrifter småbåtshamn

Har du frågor vänligen kontakta Luleå Hamn.

Inpassering

Läs om de vilka villkor som gäller för  inpassering här.

Ansökan om inpasseringstillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller förfrågan om ersättningstagg vid borttappad tagg görs via vår e-tjänst, Inpasseringstillstånd till småbåtshamnen.

Avfallshantering

Avfallsmottagning finns i anslutning till småbåtshamnen. Läs mer i nedanstående dokument. Avfallsmottagningen är tillgänglig under perioden maj till oktober.

Avfallsmottagning småbåtshamn

Kamerabevakning

Vi vill även informera om att Luleå Hamns område är kamerabevakat.

Mer om kamerabevakning

Rapportering avvikelser

För samtliga avvikelser inom Luleå Hamns område kan externa aktörer och andra berörda lämna en rapport via länken till vårt avvikelsesystem TRIA.

Användarnamn: Avvikelser
Lösenord: portlulea