Småbåtshamn

Småbåtshamnen i sin ursprungliga form har under 2023 avvecklats till förmån för de anpassningar som behöver göras för den gröna omställningen.