Småbåtshamn

Här hittar ni information om småbåtshamnen vid Luleå Hamn. Småbåtshamnen har 68 båtplatser i olika bredd, från 2 till 5 meter. Båtplatserna är framförallt till för fritidshusägare på nordöstra Sandön att hyra. Är ni intresserad av att hyra en plats, eller har frågor kring båtplatser, uppställningsplatser och parkering? Vänligen maila lulea.hamn@portlulea.com.

Föreskrifter

De som vistas i småbåtshamnen ska känna till och följa grundläggande regler för allmän säkerhet, ordning och trivsel.  Läs mer i nedanstående dokument

Driftföreskrifter Småbåtshamn

Inpassering

Strömörområdet är öppet mellan 06.00 - 17.00 vardagar, lördagar, söndagar och övriga helgdagar är området stängt.

Läs om de vilka villkor som gäller för  inpassering här.

Ansökan om inpasseringstillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller förfrågan om ersättningstagg vid borttappad tagg görs via vår e-tjänst, Inpasseringstillstånd till småbåtshamnen.

Avfallshantering

Avfallsmottagning finns i anslutning till småbåtshamnen. Läs mer i nedanstående dokument. Avfallsmottagningen är tillgänglig under perioden maj till oktober.

Avfallsmottagning småbåtshamn

Kamerabevakning

Vi vill även informera om att Luleå Hamns område är kamerabevakat.

Mer om kamerabevakning

Rapportering avvikelser

För samtliga avvikelser inom Luleå Hamns område kan externa aktörer och andra berörda lämna en rapport via länken till vårt avvikelsesystem TRIA.

Användarnamn: Avvikelser
Lösenord: portlulea