Småbåtshamn

På grund av hamnens utbyggnad och säkerhetskrav har småbåtshamnen i Strömören avvecklats under 2023.