Avbeställning av bogserbåt

Avbeställning/Cancellation

Fartygsuppgifter/Vessel data
Avbeställning/Cancellation
Beställare/Ordered by
Ge samtycke för lagring och behandling av inlämnad data/Consent for storage and use of collected data *
https://portlulea.com/media/jluj4fyo/lule%C3%A5hamn_integritetspolicy_slutlig.pdf