Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för portlulea.com. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på webbplatsen.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För Luleå Hamn (portlulea.com) gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för Luleå Hamn (portlulea.com)

Luleå Hamn AB är ansvarig för portlulea.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är portlulea.com?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

 • Brister finns i formulär, dess funktionella hantering för t.ex skärmläsare. Saknar även välformulerade felmeddelanden, samt hur de läses upp i en skärmläsare vid fel. WCAG 2.1, 3.3.1 (A)
 • Det finns några exempel på länktexter som kan vara svåra att förstå om de tas ur sitt sammanhang. WCAG 2.1, 2.4.4 (A)
 • Går att nå den “bakom/sidoliggande” sidan när mobilmenyn inte har stängts av användare. Saknar synlig och semantisk information om vilken sida man befinner sig på. WCAG 2.1, 2.4.5 (AA)
 • Brister finns i formulär där fältnamn är delvis länkande. Etiketter saknas för fältgrupp. WCAG 2.1, 3.3.2 (A)
 • Vissa rubriker kan vara svåra och tyda utanför sitt sammanhang. WCAG 2.1, 2.4.6 (AA)
 • Kortkommandon för att öppna och stänga menyer används och kan skapa problematik för skärmläsare. WCAG 2.1, 2.1.4 (A)
 • På alla de testade sidorna så finns det avvikelser i form av att landmärken i form av HTML 5 struktur element har använts på ett felaktigt sätt. WCAG 2.1, 2.4.1 (A)
 • Det finns sidor där text, tabeller, ikoner och grafik kan försvinna när textstorleken ökas med 200%. WCAG 2.1, 1.4.10 (AA)
 • Bilder saknar ibland förklarande textalternativ WCAG 2.1, 1.1.1 (A)
 • Det finns sidor med rubriker där rubrikstrukturen inte är korrekt. WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Det finns sidor där det saknas vad sidans olika delar har för roll. WCAG 2.1, 1.3.1 (A)
 • Det finns sidor där bild och text inte får en meningsfull ordning. WCAG 2.1, 1.3.2 (A)
 • Formulär kan ibland få en ologisk tab-ordning för textfälten. WCAG 2.1, 1.3.2 (A)
 • Det finns sidor där text beskriver sensoriska kännetäcken. WCAG 2.1, 1.3.3 (A)
 • Det finns sidor där kontrasten mellan text och bakgrundsbild blir för låg. WCAG 2.1, 1.4.3 (A)
 • Generellt fungerar sidan sämre om vid förstoring/zoom och delar av sidan överlappar varandra. WCAG 2.1, 1.4.4 (AA)
 • Text och rubriker har ibland svårt att bryta rad när sidan förstoras med hjälp av zoom. WCAG 2.1, 1.4.4 (AA)
 • Det finns sidor där bilder innehåller text. WCAG 2.1, 1.4.5 (AA).
 • Det finns delar på sidan som är svåra eller inte går att nå vid tabbning. WCAG 2.1, 2.1.1 (A)
 • Det finns delar på sidan som kräver att man måste tabba sig igenom hela sidan innan man når stäng-knappar. WCAG 2.1, 2.1.1 (A)
 • Det finns sidor där beskrivande sidtitel saknas eller svåra att förstå. WCAG 2.1, 2.4.2 (A)
 • Det finns delar på sidan som har ologisk tab-ordning. WCAG 2.1, 2.4.3 (A)
 • Det finns delar på sidan som har otydligt markerade fält i fokus eller har för låg kontrastvärde. WCAG 2.1, 2.4.7 (AA)
 • Det finns delar på sidan som saknar en tydlig indikation på språkändringar mellan svenska och engelska. WCAG 2.1, 3.1.2 (AA)
 • Formulärssidan saknar tydliga indikationer på vilka fel som uppstår om information inte fylls i korrekt. WCAG 2.1, 3.3.3 (AA)
 • Knapparna för språk och meny i sidhuvudet har för dålig kontrast. WCAG 2.1, 1.4.11 (AA)
 • Sökikonens active/fokusfärg i huvudmenyn har för dålig kontrast. WCAG 2.1, 1.4.11 (AA)
 • Delar av herons rubrik döljs när tecken och radavstånd ökas i storlek. WCAG 2.1, 1.4.12 (AA)
 • Generellt behöver sidans maskinläsbara etiketter för knappar förbättras. WCAG 2.1, 2.5.3 (A)

Så har vi testat tillgängligheten

En granskning av webbplatsen har genomförts av specialister på tillgänglighetsanpassning.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 14 februari 2023.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Luleå Hamn (portlulea.com) inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Luleå Hamn AB

Har du synpunkter på tillgängligheten av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.