Rapportering avvikelser

För samtliga avvikelser inom Luleå Hamns område kan externa aktörer och andra berörda lämna en rapport via länken till vårt avvikelsesystem TRIA.


Användarnamn: Avvikelser
Lösenord: portlulea