En viktig och växande hamn

Luleå Hamn är Sveriges tredje största transporthamn, men vi utvecklas och växer i en rasande fart och en hållbar riktning. 2030 ska vi kunna hantera mycket mer gods än idag och ta emot många gånger fler fartygsanlöp årligen. I takt med att Norrbottens industrier utvecklar sin lokala och hållbara förädling, så moderniserar och stärker vi vår hamn för nya behov och godstyper. Tack vare våra statliga isbrytare, och våra egna isbrytande bogserbåtar, kan vi alltid vara tillgängliga, öppna och i full drift för vår region och vår omvärld.

8,5 miljoner ton gods årligen

Varje år passerar mer än åtta miljoner ton gods hamnen i Luleå. Den siffran beräknas dock trefaldigas från 2020 till 2030 på grund av Norrbottens gröna industritillväxt.

600 fartygsanlöp årligen

2020 anlöps Luleå hamn årligen av omkring 600 fartyg, men den siffran beräknas öka kraftigt de kommande åren. Redan 2030 kan hamnen komma att anlöpas av 2200–2500 fartyg årligen.

750 000 m2

Nya landytor på 750 000 kvadratmeter skapas i hamnens närområden. Det motsvarar mer än 100 fotbollsplaner tänkta för lagringsytor, ny infrastruktur och gröna näringslivssatsningar.

Våra hamndelar

Luleå Hamn består av sex hamndelar. Samtliga har stor betydelse för att trygga och stärka Luleås roll som viktig och levande sjöfartsstad.

  • I Victoriahamnen lastas och lossas miljoner ton gods årligen, främst material och råvaror för Norrbottens gruv-och stålindustri.
  • Uddebo Energihamn är Luleås oljehamn. Vid de två kajplatserna lossas och lastas årligen cirka 380 000 ton flytande produkter.
  • Sandskär Malmhamn är LKAB:s utlastningskaj för järnmalm. Här lastas årligen mer än fyra miljoner ton malm ombord på fartyg och pråmar.
  • Cementakajen är Cementas anläggning för hantering och lossning av cement.
  • Vid Strömören finns Sjöfartshuset med Luleå Hamns huvudkontor. I hamnen finns olika tjänstebåtar som lots- och bogserbåtar, räddningstjänstens och kustbevakningens båtar som har sina förtöjningsplatser här.
  • Svartökajen är en gammal malmhamn som numera används som kajplats för isbrytare och kryssningsfartyg.
DJI 0525
Förtöjda båtar vid Strömören där också Sjöfartshuset med Luleå Hamns huvudkontor ligger

Våra bogserbåtar

Luleå Hamn har tre egna, isbrytande bogserbåtar. Vilja, Viscaria och Valkyria. Bogserbåtarna bemannas av Luleå Hamns egna och erfarna besättningar.

  • Vilja, som är den nyaste av de tre, är världens starkaste hybriddrivna isbrytande bogserbåt har en maskinstyrka på 7400 hk och en dragkraft på 100 ton. Hon drivs delvis på el, vilket bidrar till att kraftigt sänka utsläppen av koldioxid.
  • Valkyria är en isbrytande bogserbåt med en maskinstyrka på 3 520 hästkrafter och en dragkraft på 35 ton.
  • Viscaria är en isbrytande bogserbåt med bostäder för sju besättningspersoner och en maskinstyrka på hela 6 150 hk och en dragkraft på 62 ton.
Boat Winter 2889
Bogserbåten Viscaria

Vår organisation

Luleå Hamn är ett helägt kommunbolag. Oavsett var någon befinner sig i vår verksamhet och organisation jobbar vi mot samma mål: Att bidra till en livskraftig och hållbar framtid i Luleå och Norrbotten. Förutom våra duktiga medarbetare har vi även en erfaren styrelse som stärker och utvecklar vår verksamhet.

Luleå Hamn AB ägs till 100 procent av Luleå Kommunföretag AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central roll i kommunen med uppgift att bland annat ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen och verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.

Nya styrelsen i Luleå Hamn

På Luleå Hamns bolagsstämma den 29 mars valdes en ny styrelse till Luleå Hamn.

Styrelsen Luleå Hamn AB 1
Styrelsen Luleå Hamn från vänster i bild: Jenny Alman, Anders Dahl vd, Fredrik Lundström, Daniel Smirat ordförande, Jan-Anders Perdahl, Göran Carlsson adjungerad, Birger Isaksson, Carl-Anders Johansson, Jan Nyberg. På bilden saknas Jan-Olov Lindfors.