Sjötjänster

Serviceområden och information

Jobbar du med sjöfart i anslutning till Luleå Hamn? Här under Sjötjänster hittar du samlad information om det mesta du behöver veta inför ett anlöp – från fartygsanmälan till styrande dokument. Här finns exempelvis vår hamnordning, driftföreskrifter, information om bogserbåtar och lotsning, samt specifik terminalinformation för Victoriahamnen, Uddebohamnen och Sandskär. Här kan du också ta del av vår interaktiva hamnkarta för att enkelt navigera dig i hamnområdet.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss