En hamn för framtiden

Det vi gör idag ska kunna gynna Luleå, Norrbotten och världen imorgon. Här har vi ett stort ansvar mot både oss själva och kommande generationer, men vi har också en stor möjlighet att påverka. Luleå Hamn skapar, möjliggör och står för en hållbarhet i alla aspekter; miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Vi är, liksom sjöfarten i stort, en nödvändig möjliggörare för samhällets hållbara omställning och tillväxt. Vi bidrar till en konkurrenskraftig och grön industri, en livskraftig region och ett bra liv i norr.

Citat framtid

Miljömässig hållbarhet

Tillsammans tar vi sikte mot en fossilfri hamn med trefaldigad godskapacitet till 2030. Vi gör det för att stärka hela regionens hållbara sjöväg till världen, så att våra viktiga industrier kan växa där de är, ställa om för kommande generationer och investera för en livskraftig framtid i norr.

Tre viktiga satsningar för en hållbar framtid

 1. Tack vare muddringsprojektet Malmporten kan sjötransporternas bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader minska med upp till 40 procent på sin väg till och från Luleå Hamn. Projektet ryms därför inom visionen om ett klimatneutralt Sverige 2045.

 2. Tillsammans med Juniper och ABB planerar vi en vätgasfabrik i Luleås Hamn. Grundtanken är att kunna bidra med fossilfria fartygstransporter för dem som ska frakta industriernas fossilfria stål. Planen är en storskalig elektrolysanläggning som främst kommer förse den marina sektorn med fossilfri vätgas.

 3. Vår bogserbåt Vilja är världens starkaste hybriddrivna isbrytande bogserbåt. Vilja drivs delvis på el, vilket bidrar till att kraftigt sänka utsläppen av koldioxid.

Social hållbarhet

 • Vi vill att Luleå ska vara en välmående sjöfartsstad även för kommande generationer. Därför stöttar vi det lokala idrotts- och föreningslivet.
 • Vi skapar sysselsättning och tillväxt som ger livskraftiga samhällen.
 • Vi är en schysst arbetsgivare och partner som tror på bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Vi väljer också vilka vi samarbetar med. Våra partners måste precis som vi stå upp för mänskliga rättigheter och följa de regler och lagar som finns.

Ekonomisk hållbarhet

 • Vi är en ekonomiskt stark och stabil verksamhet och ett långsiktigt lönsamt kommunbolag. Det skapar värde och ger trygghet för Luleå kommuns medborgare.
 • Vi står dessutom inför en verksamhetsutveckling med potential till kraftigt ökad kapacitet, kraftigt ökade volymer samt ett breddat erbjudande för nya kunder och typer av gods.
 • Vi gör inte minst långsiktiga och pålitliga affärer med våra kunder.
 • Vi möjliggör för gröna investeringar och industrins hållbara tillväxt i norr.
 • Vi bidrar till norra Sveriges ekonomiska tillväxt, och en stark ekonomi bygger livskraftiga samhällen.