Utvändiga reparations-och underhållsarbeten av fartyg

Beskrivning av arbeten som ska utföras
Fritextfält för kompletterande uppgifter
Uppskattad tid för arbetet