Utvändiga reparations-och underhållsarbeten av fartyg

Ge samtycke för lagring av inlämnad data *
Beskrivning av arbeten som ska utföras
Skall större reparations/ underhållsarbeten förekomma?
Kan fartyget förflyttas för egen maskin?
Kommer rundkörning av propeller att ske?
Kan fartyget förflyttas med hjälp av bogserbåt?
Finns överrenskommelse med bogserbåtsbolag avseende tillhandahållande av bogserbåtar?
Kommer externa företag att anlitas för reparations/underhållstjänster
Utgör underhållsarbetet risk för annat fartyg eller hamnanläggningen?
Risk för påverkan på yttre miljö (spill, buller etc)?
Fritextfält för kompletterande uppgifter
Uppskattad tid för arbetet