Serviceanmälan

Beställning och notifieringar till terminalen
Fritextfält, övrig information till terminalen
Uppgiftslämnare