Frågor och svar

Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar kring utvecklingen av Nya Luleå Hamn. Frågorna är hämtade i samband med den medborgardialog som vi höll den 3 oktober 2023. Om du inte hittar svaren du söker är du välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar

Nya Luleå Hamn kommer att påverka närområdet, framför allt Sandön, både under uppförandet av nya hamnen och när verksamheten är i gång. Vi vill därför föra en nära dialog med de personer som bor eller har fritidsboende på Sandön och löpande informera dem om utvecklingen. Vi vill också kontinuerligt ta del av medborgarnas åsikter och frågor, då dessa är värdefulla för oss i vårt arbete framåt.

Nya Luleå Hamn gör det möjligt att skapa ett nytt Luleå med helt nya spännande möjligheter för våra barn till världsledande karriärer och en mer livskraftig stad. Och, faktiskt, att vi kan bidra med att rädda världen på riktigt genom att möjliggöra för en framtid oberoende av fossila bränslen.

Läs mer om arbetet med Nya Luleå Hamn här.

Nej, faktiskt inte. Bara SSABs ståltillverkning skulle reducera Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med tio procent när den ställts om till en fossilfri process. Och vi är världsledande här i Luleå, vi vill gärna se att övriga världen följer oss. Det är ett faktum att det första fossilfria stålet som visades på FN:s klimatmöte i New York 2019 var tillverkat på Hybrit på Svartön. Det kan vi vara stolta över. Och det är bara en del av alla nya hållbara industrier som ska byggas upp i anslutning till Nya Luleå Hamn.

De flesta industrier i regionen påverkas direkt eller indirekt av att hamnens kapacitet tillåts växa. Det är på sätt och vis en grundförutsättning för att de nya industrierna ska kunna bli möjliga. H2GS i Boden planerar till exempel att ta sitt gods via Luleå Hamn. Vi är redan sammankopplade med det som sker i Malmfälten och kommer att vara ett logistiknav för den gröna industriella omställningen i stort. Inte minst för alla etableringar som byggs här på Luleå Industripark, det vill säga nya SSAB, Talga, LKAB ReeMAP och Fertiberia för att nämna några. Luleå Hamn blir Sveriges andra största hamn, efter Göteborgs Hamn. Det i sig gör oss till en viktig knutpunkt även för EU.

Det vi i dag bedömer som största orsaken till påverkan är planerna på att lasta och lossa skrot nattetid. Det kommer att bullra och det bullret måste vi dämpa. Dels för att klara aktuella gränsvärden för vad som är tillåtet, dels för att skapa en bättre närmiljö för alla involverade.

Vi har undersökt hur mycket det kan tänkas bullra under hela dygnet. Vid den första medborgardialogen presenterade vi ett axplock ur den utredning som gjorts. Hela utredningen presenteras i sin helhet via länken nedan. 

Yttre miljö - buller

Vi undersöker alla typer av ljud, inte bara den ekvivalenta ljudnivån (genomsnittlig ljudnivå). Vi tittar även på vilka maximala nivåer och impulsljud som kan komma att uppstå. Maximala ljudnivåer finns även reglerat i miljötillståndet så det är något vi kommer att förhålla oss till. I utredningen kring yttre miljö – buller finns de maximala ljudnivåerna redovisade. Hela utredningen presenteras i sin helhet via länken nedan.

Yttre miljö - buller

Det kan handla om att sänka ner verksamheter, skärma av eller bygga in. Det kan också handla om åtgärder som att ljudisolera byggnader genom att till exempel använda ljudisolerande fönster. Det här utreds nu för att vi ska hitta de bästa åtgärderna för alla parter. Vi kommer att återkomma med nya fakta i slutet av det här året om allt löper enligt plan.

När det gäller ljudnivåerna från allvädersterminalen så ser vi över utformningen av byggnaden för att på bästa kunna minska dessa. Verksamheten som bedrivs inne i terminalen kommer att bli dämpad rent ljudmässigt men det kommer att läcka lite ljud från öppningar och det är något vi tar med oss i beräkningarna framåt.

Läs mer om allvädersterminalen här.

Vi förstår att det här är en viktig fråga för de båtägare som fått sin båtplats uppsagd och vi är medvetna att vår kommunikation inte varit bra. Det beklagar vi. För att ta fram en lösning i frågan har en arbetsgrupp utsetts med representanter från småbåtshamnen, Luleå kommun och Luleå Hamn. Tyvärr finns det inga konkreta svar just nu men vi hoppas kunna presentera en lösning i närtid.

Vid frågor kontakta: lulea.hamn@portlulea.com