En hållbar logistikpartner genom hela godsflödet

Vi är inte bara en hamn

Vi är också en erfaren logistikpartner som kan bidra till att stärka hela transportkedjan och godsflödet för både nya och befintliga kunder, nästan oavsett volymer och framtida typer av gods. Vårt erbjudande och vår roll som nära partner ger ökad konkurrenskraft för industrin, möjliggör hållbar tillväxt och tar hela vår region närmare världen och marknaden.

  • Som experter på infrastruktur och sjöfart kan vi erbjuda en helhet och planera effektiva, långsiktiga och robusta logistiklösningar.
  • Det kan innefatta hela godsflödet; från produktionen i Norrbotten till kunden på kontinenten.
  • Vi kan bidra med rekommendationer sett till marknadens ökade krav på transporternas effektivitet, kostnad och miljöpåverkan.
  • Vi står för en långsiktigt hållbar transportlösning, möjlig att skala upp oavsett volymer och behov.
  • Tack vare de stora volymerna som fraktas kan sjöfarten stå för transporter med låg energiförbrukning och klimatpåverkan.

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Kontakt oss

Lotsbat Hamn Vinter 26

En nära partner till näringslivet

Luleå Hamn finns även med i samtalet och debatten om norra Sveriges samhällsutveckling. Vi är vill vara en del av viktiga frågor kring näringsliv, regional och nationell infrastruktur och sjöfart. Vi gör gemensamma ansökningar och remissvar och finns nåbara för press. Luleå Hamn är alltid nära och öppen för samarbete, som den möjliggörare och samhällsbyggare vi är!

Kontakta oss