Allvädersterminal (AWT)

Anläggande av allvädersterminal

Vi planerar att söka tillstånd för anläggande av en ny allvädersterminal på Svartön i Luleå kommun. Den planerade allvädersterminalen innebär anläggande av väderskyddade hamnbassänger inom Luleå Hamns verksamhetsområde samt hantering av uppkomna massor.

Vill du veta mer? Ladda ner samrådsunderlaget här (pdf).

Varför behövs en allvädersterminal?

För Luleå Hamn är det viktigt att säkerställa att hamnen har kapacitet och förutsättningar att möta marknadens behov och minska industrins klimatpåverkan. Vi ser stora behov av att kunna transportera gods genom Luleå Hamn i framtiden och vissa av de produkter som kommer gå via hamnen är väderkänsliga och kräver väderskyddad hantering. Fartygen måste därmed kunna lasta gods utan att produkterna utsätts för snö, regn eller annat som riskerar att försämra kvalitén på produkten. Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om, därför är en allvädersterminal viktig för att säkra hamnens och regionens framtida konkurrenskraft.

Vad händer nu?

Vi vill tacka alla som har bidragit med frågor och synpunkter till samrådet för allvädersterminalen. Samrådet avslutades 18 september och nu kommer en tillståndsansökan skickas in. När ansökan är inlämnad kommer den även att publiceras på denna sida.

Nedan beskrivs processen av tillståndsansökan för allvädersterminalen. 

Luleå Hamn Tillståndsansökan AWT Endast Process