Allvädersterminal (AWT)

Anläggande av allvädersterminal

Vi har fått tillstånd för anläggande av en ny allvädersterminal på Svartön i Luleå kommun. Den planerade allvädersterminalen innebär anläggande av väderskyddade hamnbassänger inom Luleå Hamns verksamhetsområde samt hantering av uppkomna massor.

Varför behövs en allvädersterminal?

För Luleå Hamn är det viktigt att säkerställa att hamnen har kapacitet och förutsättningar att möta marknadens behov och minska industrins klimatpåverkan. Vi ser stora behov av att kunna transportera gods genom Luleå Hamn i framtiden och vissa av de produkter som kommer gå via hamnen är väderkänsliga och kräver väderskyddad hantering. Fartygen måste därmed kunna lasta gods utan att produkterna utsätts för snö, regn eller annat som riskerar att försämra kvalitén på produkten. Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om, därför är en allvädersterminal viktig för att säkra hamnens och regionens framtida konkurrenskraft.