Medborgardialog

Vi bygger Nya Luleå Hamn

Luleå och Norrbotten har en unik möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen. Det skulle också innebära ett Luleå som växer med fler människor, mer verksamheter, mer kultur och mer liv. För att satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en hållbar länk till resten av världen. Därför bygger vi nu Nya Luleå Hamn, som 2030 kommer att ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter.

Medborgardialog

För oss är det viktigt att ha en bra dialog med Luleås medborgare, inte minst med dig som eventuellt kan komma att påverkas mer direkt av hamnens utbyggnad. På den här sidan hittar du information om genomförda och planerade Medborgardialoger.

Inför Medborgardialogen i december 2023 öppnade vi upp anmälan för att delta i "Referensgrupp Framtidens Hamn". Mer information om referensgruppen hittar du här.

Kontakta oss

Vid frågor, välkommen att kontakta oss via nedan mail.

lulea.hamn@portlulea.com

Medborgardialog december 2023

Onsdag den 6 december bjöd vi in till Medborgardialog. Inbjudna var närboende, de som närmast berörs av kommande utveckling i hamnen t ex fastighetsägare på Sandön eller den som har verksamhet i skärgården.

Dialogen hölls i ett konferensrum i Sjöfartshuset, Luleå Hamn. Deltagarna på fick möjlighet att ställa frågor och fick information om nuläget från Luleå Hamn, kunder och samarbetspartners.

Presentation från Medborgardialog 6 december hittar du här

Medborgardialog oktober 2023

Vi på Luleå Hamn bjöd in till medborgardialog för att informera om nuläget, de utmaningar vi ser och för att få lyssna på medborgarnas tankar kring kommande satsningar på utbyggnaden av Luleå Hamn. Framöver kommer vi att bjuda in till fler dialoger och då kan det även ske i form av fysiska möten. 

Medverkade gjorde Luleå Hamns vd Anders Dahl, Luleå Hamns styrelse samt representant från Luleå kommun. Under dialogen presenterades en utredning kopplat till yttre miljö och buller på Sandön. Alla frågor och synpunkter som inkom under dialogen har omhändertagits och kommer vara viktiga för oss i vårt fortsatta arbete.

Nedan kan du se en inspelad version av medborgardialogen där vi går igenom vad som ska utvecklas i Luleå Hamn framöver och hur denna utveckling kommer påverka närområdet. Du kan även ta del av den utredning som är framtagen kopplat till den yttre miljön och buller.

Framöver kommer vi löpande att publicera vanliga frågor och svar om utvecklingen i hamnen.

Presentation från medborgardialog

Nedan kan du se en inspelad version av medborgardialogen den 3 oktober. 

Utredning yttre miljö

Nedan kan du ta del av den bullerutredning som genomförts, syftet med utredningen var att kartlägga hur Luleå Hamns planerade verksamhet år 2025 och 2030 kommer att påverka bullernivåerna. 

Läs utredningen här: 

Yttre miljö - buller (öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar

Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar kring utvecklingen av Nya Luleå Hamn. Frågorna är hämtade i samband med medborgardialog den 3 oktober 2023. 

Frågor och svar