Medborgardialog

Vi bygger Nya Luleå Hamn

Luleå och Norrbotten har en unik möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen. Det skulle också innebära ett Luleå som växer med fler människor, mer verksamheter, mer kultur och mer liv. Men för att den enorma satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en enorm länk till resten av världen. Därför bygger vi nu Nya Luleå Hamn, som 2030 kommer att ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter.

För oss är det viktigt att ha en bra dialog med allmänhet och medborgare i Luleå, inte minst med dig som eventuellt kan komma att påverkas mer direkt av hamnens utbyggnad. På den här sidan kan du bland annat få viktig, aktuell information.

Medborgardialog 6 december

Onsdag den 6 oktober bjuder vi in till medborgardialog för de som närmast berörs av hamnens kommande utveckling. Det gäller dig som har boende på Sandön eller du som har verksamhet i skärgården, exempelvis föreningsliv och näringsidkare. Under medborgardialogen informerar vi om nuläget, de utmaningar vi ser och öppnar upp för att lyssna på dina tankar kring kommande satsningar.

I programmet medverkar representanter från Luleå Hamn tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Anmäl dig här till medborgardialog 6 december

Medgivande för lagring av uppgifter *

 

Referensgrupp Framtidens Hamn

Vill du följa utvecklingen av Luleå Hamn på nära håll? Just nu formar vi en referensgrupp kopplat till projektet Framtidens Hamn.

En referensgrupp med representanter från de områden som kommer att beröras av utvecklingen i hamnen blir en länk mellan oss på Luleå Hamn och de närmast berörda. En grupp där vi kan diskutera frågor och utmaningar som vi står inför och där gruppen får komma med tankar och funderingar. Till en början kommer frågor gällande buller att vara i fokus, men även andra frågor som rör projektet kommer att diskuteras.  

Är du intresserad att vara en del av referensgruppen, anmäl ditt intresse via formuläret nedan, senast den 27 november

Vi återkopplar via mail till alla inbjudna när referensgruppen är sammansatt samt presenterar referensgruppen på kommande medborgardialog.

Läs mer om uppdraget här.

Intresseanmälan referensgrupp Framtidens Hamn

Dina uppgifter
Ange ditt för och efternamn
Ange e-postadress
Medgivande för lagring av uppgifter *

Medborgardialog 3 oktober

Vi på Luleå Hamn bjöd in till medborgardialog för att informera om nuläget, de utmaningar vi ser och för att få lyssna på medborgarnas tankar kring kommande satsningar på utbyggnaden av Luleå Hamn. Framöver kommer vi att bjuda in till fler dialoger och då kan det även ske i form av fysiska möten. 

Medverkade gjorde Luleå Hamns vd Anders Dahl, Luleå Hamns styrelse samt representant från Luleå kommun. Under dialogen presenterades en utredning kopplat till yttre miljö och buller på Sandön. Alla frågor och synpunkter som inkom under dialogen har omhändertagits och kommer vara viktiga för oss i vårt fortsatta arbete.

Nedan kan du se en inspelad version av medborgardialogen där vi går igenom vad som ska utvecklas i Luleå Hamn framöver och hur denna utveckling kommer påverka närområdet. Du kan även ta del av den utredning som är framtagen kopplat till den yttre miljön och buller.

Framöver kommer vi löpande att publicera vanliga frågor och svar om utvecklingen i hamnen.

Kontakta oss

Vid frågor hör av dig till:

lulea.hamn@portlulea.com

Presentation från medborgardialog

Nedan kan du se en inspelad version av medborgardialogen den 3 oktober. 

Utredning yttre miljö

Nedan kan du ta del av den bullerutredning som genomförts, syftet med utredningen var att kartlägga hur Luleå Hamns planerade verksamhet år 2025 och 2030 kommer att påverka bullernivåerna. 

Läs utredningen här: 

Yttre miljö - buller (öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar

Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar kring utvecklingen av Nya Luleå Hamn. Frågorna är hämtade i samband med medborgardialog den 3 oktober 2023. 

Frågor och svar