Medborgardialog

Vi utvecklar Luleå Hamn

För att satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en hållbar länk till resten av världen. Under de kommande åren ska farleder och hamnar fördjupas, hamnområdet växa, fler kajer anläggas och infrastrukturen stärkas.

För oss är det viktigt att ha en dialog med Luleås medborgare och dig som påverkas av hamnens utbyggnad och verksamhet. Här hittar du information om våra medborgardialoger och svar på vanliga frågor. Luleå Hamn har även intitierat referensgruppen Framtidens hamn med representanter från närområdet.

Kontakt

lulea.hamn@portlulea.com

 

Frågor och svar

Ta del av vanliga frågor och svar om utvecklingen i hamnen. 

Frågor och svar

Ta del av kommande utskick

Dina uppgifter
Ange ditt för och efternamn
Ange e-postadress
Medgivande för lagring av uppgifter *

 

Tidigare medborgardialoger

23 april, 2024. Presentationer om utbyggnaden av hamnen och vad som pågår inom de olika projekten samt dialog/mingel med Luleå Hamn, projekt Malmporten, Luleå kommun/Luleå industripark, LKAB och H2 Green Steel.

6 december 2023. Luleå Hamn, kunder och samarbetspartners presenterade aktuell information för fastighetsägare på Sandön och verksamhetsutövare i skärgården. Ta del av presentationen (PDF) 

3 oktober 2023. Information om  nuläget och dialog om utbyggnaden. En utredning kopplat till yttre miljö där bullernivåerna för hamnens planerade verksamhet år 2025-2030 presenterades. Ta del av inspelningen (öppnas i nytt fönster).