Referensgrupp Framtidens Hamn

Vill du följa utvecklingen av Luleå Hamn på nära håll? Just nu formar vi en referensgrupp kopplat till projektet Framtidens Hamn.

En referensgrupp med representanter från de områden som kommer att beröras av utvecklingen i hamnen blir en länk mellan oss på Luleå Hamn och de närmast berörda. En grupp där vi kan diskutera frågor och utmaningar som vi står inför och där gruppen får komma med tankar och funderingar. Till en början kommer frågor gällande buller att vara i fokus, men även andra frågor som rör projektet kommer att diskuteras.  

Referensgruppsträffar

Planen är att träffas regelbundet, helst fysiskt men digitalt kommer också kunna vara ett alternativ. Hur ofta vi kommer att träffas kan variera men uppskattningsvis ca en gång var annan månad. Träffarna kommer att vara på kvällstid och vi förväntar oss att du som anmäler ditt intresse till referensgruppen vill och kan prioritera dessa träffar.

Referensgruppen blir ett viktigt komplement till Medborgardialoger som vi fortsatt kommer att hålla under processen. Information som kommer fram i träffar med referensgruppen kommer att presenteras både på vår hemsida samt kommande medborgardialoger.

För deltagande i referensgruppen utgår ingen ersättning.

Urval till referensgruppen

Referensgruppen har upp till 10 platser. Inbjudan om att anmäla intresse för att delta i referensgruppen skickas till alla fastighetsägare på Sandön samt de föreningar/grupper som vi bedömt är nära berörda. Skulle intresset visa sig vara stort kommer ett urval att ske. I en sådan urvalsprocess kommer målet vara att skapa en diversifierad referensgrupp. Med diversifierad avser vi exempelvis varierande åldrar samt lokalisering på Sandön.

Till de som inte blir en del av referensgruppen så kommer möjlighet finnas till att skicka in frågor som vi sedan kan lyfta på våra träffar.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad att vara en del av referensgruppen, anmäl ditt intresse här, senast den 27 november

Vi återkopplar via mail till alla inbjudna när referensgruppen är sammansatt samt presenterar referensgruppen på kommande medborgardialog.

Vi vill poängtera att Luleå Hamn sedan tidigare har en intressentgrupp kopplad till projekt Malmporten, vilket alltså inte är samma grupp som denna.