Referensgrupp Framtidens Hamn

Referensgruppen Framtidens Hamn består av representanter från de områden som kommer att beröras av utvecklingen i hamnen - en länk mellan oss på Luleå Hamn och de närmast berörda. I gruppen tar vi dialog kring frågor och utmaningar som vi står inför.  

Referensgruppsträffar

Referensgruppen träffas regelbundet och är ett viktigt komplement till Medborgardialoger. En sammanfattning från varje träff presenteras i kommande medborgardialoger.