Aktuellt

Kronprinsessparet besökte Luleå Hamn

Luleahamn 22

Idag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Luleå Hamn för att ta del av information om Sveriges miljardsatsning i Luleå Hamn och projekt Malmporten.

Under tisdag den 10 maj besökte Kronprinsessparet länet för att samtala om norra Sveriges gröna industriutveckling. Sista besöket för dagen blev Luleå Hamn. Under besöket berättade Luleå Hamns tf. vd Göran Carlsson om hamnens arbete för att bidra till Norrbottens position som konkurrenskraftig region och livskraftig sjöfartsstad. Ett arbete som blir allt viktigare i och med den industriella tillväxt som nu sker i länet.

- Att kraftigt stärka kapaciteten i Luleå Hamn är en förutsättning för den samhällsutveckling och industriella tillväxt som nu sker i norra Sverige. Kronprinsessparets besök visar att Norrbotten och Luleå är i fokus även på nationell nivå och vi är glada att vi idag fått chans att berätta mer om vårt viktiga arbete, säger Göran Carlsson, tf. vd Luleå Hamn.

Linda Wikman, projektledare för projekt Malmporten berättade om projektet som kommer göra Luleås farleder och hamn djupare, en insats som stärker och tryggar Norrbottens sjöväg till världen i generationer framåt. Projektet är en miljardsatsning från regeringen som kommer skapa möjligheter att öka Luleå Hamns godskapacitet med 300 procent till 2030.

Intresset för länets gröna omställning och Luleå Hamns arbete med att förbättra kapaciteten i hamnen var stort och bidrog till många intressanta samtal om vad som krävs för att lyckas med omställningen.

Guidad tur i hamnområdet

Bild från båten

I ett soligt men blåsigt Luleå fick Kronprinsessparet möjlighet att följa med på en guidad tur i hamnområdet med bogserbåten Vilja som är världens starkaste hybriddrivna, isbrytande bogserbåt. Hon drivs delvis på el vilket bidrar till att kraftigt sänka utsläppen av koldioxid något som går i linje med hamnens vision om att vara fossilfria till år 2030.

Under turen fick Kronprinsessparet möjlighet att få se var den planerade djuphamnen kommer att anläggas samt var muddringen kommer ske, något som Kronprinsessan visade stort intresse för.

Kronprinsessparet tackade för ett inspirerande samtal och konstaterade att det är en stor och spännande utveckling som pågår i länet och som kommer ha stor betydelse för både Norrbotten och Sverige framöver.