Aktuellt

Stort intresse för hamnen utveckling hos potentiella investerare

2021 05 John Sundvall Utemiljö Sommar
John Sundvall, teknisk chef, Luleå Hamn

Den 21 – 23 mars anordnade Luleå Hamn och Luleå kommun marknadsdagar för potentiella investerare inom finansiering, bygg och drift. Sammanlagt kom omkring 100 personer från ett 50-tal olika företag och intresset för att investera i hamnens kommande utveckling var stort.

Under tre dagar bjöds lokala, nationella och internationella aktörer in till Luleå för att få ta del av all den utveckling som kommer ske i och med bygget av projekt Malmporten och nya Luleå Hamn. Syftet var att berätta mer om allt som ska göras framöver och hitta alternativ investering för de miljardsatsningar som krävs i och med den gröna omställningen i Norrbotten.

– Vi har fått möjlighet att träffa och föra dialog med hamn- och järnvägsoperatörer vilket givetvis är viktigt för vårt fortsatta arbete med våra stora projekt, Framtidens Hamn och Malmporten. Under dagarna har aktörerna fått träffas och knyta kontakter med varandra. Det ser jag som en förutsättning för att kunna presentera bra helhetslösningar för nya Luleå Hamn, säger John Sundvall, teknisk chef Luleå Hamn

Många av aktörerna reste långt för att få chans att vara med på dagarna, bland annat från Kanada, USA, Storbritannien, Holland, Belgien och Tyskland. Med givetvis fanns även lokala aktörer från både Luleå och Norrbotten representerade.

Enorm expansion

För att möta och möjliggöra norra Sveriges samhällsutveckling och gröna tillväxt står hamnen inför enorm expansion och stora investeringar. Farleden kommer att breddas och fördjupas och en ny djuphamn ska anläggas. Ny landyta kommer att tillskapas och logistiklösningar för framtidens gods ska byggas, bland annat allvädersterminaler och nya järnvägsspår.

– Det är mycket som kommer hända i hamnen framöver och för att möta våra kunders behov av effektiv godshantering kommer vi att flerfaldiga kapaciteten och bli Sveriges näst största hamn. Därför känns det bra att vi fått möjlighet att träffa många olika aktörer och givetvis är det väldigt roligt att se att det finns ett stort intresse för hamnen framtida utveckling, avslutar John Sundvall.