Aktuellt

Kommunfullmäktiges beslut: Luleå Hamn får grönt ljus för extern finansiering

2020 07 Vilja 12 Crop

Luleå Hamn får i uppdrag att söka en lösning med externa parter som kan vara med och finansiera, bygga och operera framtidens hamn i Luleå. Det beslutet klubbades igenom med stor enighet av Luleås kommunfullmäktige 22 maj.

Bakgrunden till Luleå Hamns satsningar på stärkt godskapacitet är de etableringar och investeringar i mångmiljardklassen som nu sker inom industrin i Luleå och Norrbotten. För att utbyggnaden av hamnen ska bli verklighet krävs lösningar med externa aktörer.

– Det är ett måste för att realisera en ny hamn i Luleå. Vi tycker att de stora investeringarna som behöver göras primärt ska bäras av de aktörer som är beredda på att ta investeringarna i hamnen. Då minskar vi också risken för skattebetalarna i Luleå. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att oavsett vilken lösning vi går vidare med så förblir Luleås hamn allmän och vi fortsätter behålla rådigheten över hamnområdet, säger Daniel Smirat, styrelseordförande för Luleå Hamn och ordförande i kommunfullmäktige (S).

Kommunfullmäktiges beslut ger Luleå Hamn i uppdrag att hitta en lösning för hamnens utbyggnad, där en eller flera externa parter genom avtal ges koncession att finansiera, bygga och operera delar av hamnverksamheten. Alternativt kan hamnverksamheten drivas i ett gemensamt ägt bolag.

– Beslutet är helt avgörande för projektet och en historisk milstolpe för både hamnen och Luleå. Ett nej hade inneburit en enorm utmaning för projektet. Nu fortsätter vårt arbete med att förverkliga en hamn som kan möta industrins växande behov och trygga Luleå som levande sjöfartsstad, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

2030 ska Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter. Det kommer bland annat kräva nya järnvägsnät, kajer, terminalområden och allvädersterminaler. Allt beräknas kosta mellan sju och tio miljarder kronor, beroende på omfattning.

 

Kontakter:

  • Anders Dahl, vd Luleå Hamn: 076-136 55 60
  • Daniel Smirat, styrelseordförande Luleå Hamn: 0046 76-109 17 58