Aktuellt

H2 Green Steel kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent

Lotsbat Hamn Vinter 26

Nyligen tillkännagav H2 Green Steel sin planerade investering av ett fossilfritt stålverk Boden, en etablering som kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent.

H2 Green Steel har valt Boden som plats för etableringen av sitt nya fossilfria stålverk, som planerar vara i produktion redan 2024. Om planerna går i lås väntas investeringen öka volymerna i Luleå Hamn med 80 procent i jämförelse med dagens volymer. Ökningen skulle bland annat bestå av en flerdubblad mängd järnskrot avsedd för återvinning, men också hanteringen av en helt ny typ av gods för Luleå Hamn.

”H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid. Omställningen till en grönare basindustri går helt i linje med vår egen strävan mot minskat klimatavtryck och etableringen kommer sannolikt driva på och accelerera vår utveckling mot en ännu mer hållbar hamn”, säger Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn.

Det är inte bara de kraftigt ökade volymerna som kan påverka Luleå Hamn. H2 Green Steels produktion kommer även bredda hamnens verksamhet, då stora volymer av ett helt nytt godsslag, så kallade stål-coils, ska hanteras. Etableringen kan skapa trafik med typer av fartyg som idag inte trafikerar Luleå Hamn, men också skapa nya möjligheter för ökad automation och autonoma processer i hamnen.

”Tajmingen med stundande projekt Malmporten, som kommer fördjupa farlederna och modernisera hela verksamheten, hade inte kunnat vara bättre. Vi formar just nu framtidens hamn. Vår ambition är att vara en aktiv partner för H2 Green Steel för att tillsammans kunna hitta den mest effektiva och hållbara logistiklösningen från fabrik till kund”, säger Henrik Vuorinen.

Om H2 Green Steel:

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 för att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. Grundare och största ägare är Vargas Holding, som också är medgrundare och en av de största ägarna i batteritillverkaren Northvolt.

Om Luleå Hamn:

Luleå hamn är den nordligaste av Sveriges fem Corehamnar. Hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå Hamn som av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säkerställa råvaruförsörjningen av malm och stål.

Om projekt Malmporten:

Den planerade muddringen genom Malmportsprojektet kommer fördjupa farleden till ett maximalt djupgående av 15 meter för sjöfrakt. En utredning visar att Malmporten ger drygt tredubblad lastkapacitet medan bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader minskar med 40 procent. Den totala samhällsnyttan visar att en satsad krona i Malmporten ger nästan två kronor tillbaka (1,72 i nettonuvärdeskvot, NNK). Muddringsmassorna kommer bland annat användas för att utvidga landytorna i anslutning till hamnområdet för att fortsatt kunna stärka hamnens position som regionens hållbara transportnod. Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Kontaktperson:

Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn
0920 - 45 68 07
070 - 358 21 60
henrik.vuorinen@portlulea.com