Varuanmälan

Kajplats
Ankomst/Avgång
Ort
Ort
Välj datum
Välj datum
Bifoga filer(er)
Ladda upp filer
Här kan varuanmälan laddas upp som separat dokument, alt. fyll i uppgifter i avsnittet Varuanmälan
Varuanmälan
Ort
Varuslag
För resp. gods/varuslag
Uppgiftslämnare
Ge samtycke för lagring av inlämnad data