Ändring av ETA/ETD för lagd beställning

Ändring av ETA/ETD för lagd beställning/Change of ETA/ETD

Fartygsuppgifter/Vessel data
Ändring/Change
Uppdaterad ETA / Updated ETA
hh:mm
Uppdaterad ETD / Updated ETD
hh:mm
Uppdaterad ETD/Updated ETD
Beställare/Ordered by
Ge samtycke för lagring och behandling av inlämnad data/Consent for storage and use of collected data *
https://portlulea.com/media/jluj4fyo/lule%C3%A5hamn_integritetspolicy_slutlig.pdf