Aktuellt

Viktigt ministerbesök i Luleå Hamn

IMG 1718
John Sundvall, Luleå hamn, Andreas Carlsson, infrastrukturminister och Helena Eriksson, Trafikverket

Luleå bygger en ny hamn för att möta industrins satsningar i norr. Det var beskedet som Sveriges infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) fick när han fredag 31 mars besökte Luleå Hamn för att ta del av det monumentala projektet på plats.

Ministerns syfte med besöket var bland annat att få en djupare inblick i processen och vägen mot en ny hamn i Luleå, en avgörande satsning för att infrastrukturen ska kunna möta och möjliggöra gruv- och stålindustrins framtida tillväxt och omställning i norr.

För hamnen var det ett viktigt tillfälle att berätta om nya Luleå Hamn och projekten Malmporten och Framtidens Hamn. Dessa projekt kommer att stärka och utveckla hamnens infrastruktur, godshantering och logistikflöden till 2030. I projekten planeras bland annat en ny djuphamn, flera nya kajlägen, en ny allvädersterminal, ny hamnyta och en ny järnvägsterminal.

– Vi märker att det finns ett väldigt stort nationellt - och internationellt intresse för nya Luleå Hamn. Det är väldigt positivt. Vi står på sätt och vis i centrum och blir en nod för industrins omställning och näringslivets tillväxt, säger John Sundvall, Teknisk chef vid Luleå Hamn.

På agendan stod även Trafikverkets satsningar på Södra Malmbanan, som är tänkt att ansluta till den nya djuphamnen som anläggs i nya Luleå hamn.

John Sundvall och Andreas Carlson på bogserbåten Viscaria.