Aktuellt

Underhåll är nyckeln i den gröna omställningen

Urban Larsson 1280X720
Urban Larsson, underhållsingenjör på Luleå Hamn.

Urban Larsson har länge tänkt att han vill jobba med en koppling till sjöfart. Men vägen till hamnen gick först via gruv- och pappersmassaindustrin, och den röda tråden har alltid varit underhåll.

Som underhållsingenjör på Luleå Hamn säkrar Urban att hamnens anläggningar som exempelvis byggnader, kajer och produktledningar fungerar på ett förväntat sätt. Det som är viktigt i alla organisationer blir särskilt avgörande för en verksamhet som ska växa snabbt under de närmaste åren. Luleå Hamn kommer inom några år stå redo att ta emot fyra gånger så mycket fartygstrafik som i dag, och hantera helt nya godstyper och produkter.

– Om våra kajer blir eftersatta kan vi inte ta emot och lossa de fartyg vi vill, och är produktledningarna inte i bra skick kommer vi inte att kunna uppfylla miljökraven. Vi behöver också ha ett underhåll för att säkra en bra arbetsmiljö i framtiden. Det är belönande på så sätt att jag ser resultat på det jag gör, säger Urban som klev på sitt uppdrag i början av året. 

Underhållet har en nyckelroll i den gröna omställningen. Det handlar om att bygga bort saker som inte funkar och göra mer med samma resurser – en investering där livslängden på anläggningar förlängs och energiförbrukningen minskar.

– Att utveckla underhållssystemet är avgörande för att planera och budgetera vårt underhåll, säger han.

Vill vara en del av den gröna industriomställningen

Sjöfarten, havet och hamnverksamhet har dragit i honom hela livet, men omständigheter gjorde att han inte sökte sig till det tidigare. När han såg annonsen som underhållsingenjör på Luleå Hamn såg också han en chans att komma lite närmare det. Att det skulle innebära att få vara med när en ny hamn byggs lockade också.

– Jag vill vara en del av den gröna industriomställningen som sker i norr och här får jag möjlighet att vara i händelsernas centrum. Det finns en stark vilja till utveckling och dessutom är det en trevlig och öppen arbetsplats. Jag har knappt sett en sur min sen jag började! säger han.