Aktuellt

Sveriges corehamnar samlades i Luleå: Säkerhet och omställning på agendan

230516 Corehamnsbesök Luleå Hamn Bild 1
Deltagare från vänster: Jörgen Nilsson & Petronella Ljungh, Trelleborgs Hamn Lotta Andersson & Magdalena Bosson, Stockholms Hamnar Julia Christensson & Malin Collin, Göteborgs Hamn Birgitta Brun & Anders Dahl, Luleå Hamn

I veckan samlades representanter från Sveriges fem corehamnar i Luleå. På agendan stod gemensamma, samhällskritiska frågor och utmaningar, som säkerhetsläget i världen och omställning på bred front.

– Vi får både styrka och bredd när vi driver samhällskritiska frågor med en samlad röst, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

Sveriges corehamnar är de fem hamnar i Sverige som är utpekade av EU som prioriterade och strategiskt viktiga för både EU och Sverige. Till corehamnarna hör hamnarna i Göteborg, Copenhagen Malmö, Trelleborg, Stockholm och Luleå. Mer än hälften av all svensk import och export går genom dessa fem hamnar.

Att det första fysiska mötet på länge hölls i Luleå var ingen slump.

– Det var ett väldigt spännande besök, inte minst för att vi fick ta del av de otroliga utvecklingsplaner som finns. Någonting jag verkligen slås av på plats är vilken stor betydelse Luleå Hamns utveckling har för Sverige i stort, säger Stockholms Hamnars vd Magdalena Bosson om besöket i Luleå.

Samlad styrka och stark röst

På frågan varför corehamnarna samlas är svaret tydligt: det ger styrka i viktiga frågor.

Sjöfarten och hamnarna är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft, men också trygghet och klimatomställning. Med den betydelse vi har följer också ett ansvar. När vi samlas får vi en starkare röst i frågor som inte bara är viktiga för oss hamnar utan för Sverige i stort, säger Stockholms Hamnars vd Magdalena Bosson om besöket i Luleå.

Corehamnarna delar även avgörande behov, menar Magdalena Bosson.

– Vi behöver en tydligare prioritering av corehamnar på nationell nivå så att vi kan arbeta med myndigheter och andra intressenter mot samma mål. Hur vi lyckas samarbeta kommer att bli helt avgörande för transport- och energisystemets utbyggnad och utveckling, säger Magdalena Bosson.

Gemensamma utmaningar

Luleå Hamns vd Anders Dahl ser säkerhet, omställning och finansiering som tre centrala frågor där corehamnarna gynnas av att samlas för att utbyta erfarenheter och få en starkare röst.

– En fråga är det geopolitiska läget och säkerheten som krävs för att trygga Sveriges infrastruktur. Här är corehamnarna kritiska. Sedan har vi klimat- och energiomställningen som nu sker på bred front. Här blir vi hamnar bland annat viktiga energihubbar som ska kunna lagra energislag och tanka framtidens fartyg med el.

Både kring säkerhet och hållbarhet ställs enorma krav på Sveriges corehamnar.

– Här måste alla, såväl kommuner och statliga myndigheter som privata aktörer, förstå vad som krävs för att möjliggöra trygghet, omställning och tillväxt. Här blir finansiering också en viktig fråga för de långsiktiga investeringar som behöver göras på Sveriges infrastruktur, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.