Aktuellt

Projekt Malmporten fortsätter enligt tidplan

Bild på Luleå Hamns VD
Anders Dahl, Vd Luleå Hamn

Miljardsatsningen Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt och innebär en utbyggd hamn i Luleå med djupare farleder och kraftigt stärkt godskapacitet. Slutfasen av projekteringsarbetet har präglats av tidspress på grund av flera utmaningar, men idag fattades beslutet att projektet fortgår enligt plan.

Planeringen av projekt Malmporten har pågått sedan 2013 och börjar nu närma sig sitt slutskede. Projektet som innebär stora vinster för industrier och samhällen i norr, har kantats av flera utmaningar och tidspress — men idag fattade styrgruppen för projekt Malmporten beslut om att gå ut med den planerade upphandlingen för det nya kajområdet som planerat. Enligt Anders Dahl, Vd Luleå Hamn, har styrgruppen bestående av Sjöfartsverket, Trafikverket, Luleå Hamn och Luleå kommun idag konstaterat att alla delar finns på plats för att fortsätta projektet enligt gällande plan med reservation för beslut i statsstödsfrågan.

–I så här stora projekt händer det alltid saker på vägen och vi har fått anpassa oss på studs. Jag känner en stor tilltro till alla som jobbar med det här projektet. Vi har bland annat tvingats att rita om allt på rekordtid, vilket har varit en heroisk insats av alla. Det känns skönt att vi nu har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Anders.

Muddringen av farleder, hamnområde och ny djuphamn i Luleå startar 2024 och projektet beräknas vara klart 2029/2030.