Aktuellt

Popup-lokal om Framtidens Luleå

Bandklippning Smedjan
Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark, Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, Carina Sammeli (S) kommunalråd i Luleå, Anna Lindh Wikblad, kommundirektör och Anders Dahl, vd, Luleå Hamn, inviger lokalen i Smedjan.

Den 9 februari invigdes en ny popup-lokal i Smedjan galleria där Luleåborna kan ta del av det utvecklingsarbete som sker i kommunen och vårt arbete med framtidens hamn i Luleå.

För att möta Luleåborna och berätta mer om hur Luleå kommer växa framöver öppnades en ny informationslokal i Smedjan galleria under torsdagen. Luleå kommun står bakom initiativet och vi på Luleå Hamn är en av deltagarna på plats. 

- Hamnens utveckling är en förutsättning för den gröna omställningen som nu sker i Luleå och norra Sverige. Det är mycket som sker i hamnen och om några år är vi Sveriges näst största hamn. Vi hoppas att det här initiativet gör att fler får möjligheten att ta del av vårt spännande arbete, säger Anders Dahl, vd, Luleå Hamn.

Syftet med lokalen är att öka engagemanget kring samhällsomställningen i Luleå och ta vara på Luleåbornas synpunkter om Luleås framtid. I lokalen kan du bland annat ta del av projekt Malmportens arbete som är Sveriges största infrastrukturprojekt sedan Göta kanal. Projektet innebär att Luleås farleder fördjupas, en insats som bidrar till effektivare sjötransporter och tryggar sjöfarten för en lång tid framöver. Under projektet skapas också en ny djuphamn med helt nya landytor.

Lokalen är bemannad av Luleå kommun under vardagar kl. 10.00-17.00. Medarbetare från Luleå Hamn kommer att vara på plats vissa utvalda dagar fram till slutet av maj.

Välkommen in och lär dig mer om Luleås framtid!