Aktuellt

”Kommunikation och goda relationer är grunden för att bygga en stark organisation”

2023 09 Stina Sundén Jansson Utemiljö Sommar 3
Stina Sundén Jansson, marknadsansvarig

Stina Sundén Jansson är ny marknadsansvarig på Luleå Hamn och tillträder i en för hamnen helt ny roll. Med lång erfarenhet från olika roller i regionen blir hon en nyckelperson i att stärka hamnens varumärke och navigera genom de förändringar och den stora tillväxt som hamnen står inför. 

– Jag känner mig väldigt välkommen och är superglad över att vara på plats. Det händer mycket på Luleå Hamn och det känns som en arbetsplats där jag verkligen kan få vara med och göra skillnad, både för medarbetarna och hela regionen, säger Stina.

Stina har en bred bakgrund inom kommunikation, regional utveckling och näringsliv och kommer närmast från en roll som kommunikationsansvarig på Energikontor Norr. Innan dess har hon haft flera olika roller på organisationer som Luleå Näringsliv, Luleå Science Park och Swedish Lapland Visitors Board.

I sin nya roll kommer Stina att vara delaktig i alla led som rör Luleå Hamns marknadsarbete där kundrelationer och affärsavtal är en viktig del.

–  Mycket fokus kommer att ligga på det strategiska arbetet, till exempel att vidareutveckla och förbättra Luleå Hamns internkommunikation och stärka arbetsgivarvarumärket. Jag tror verkligen på kraften av att skapa en stark internkommunikation. Det är grunden för att bygga en trygg och sammanhållen organisation. Något som blir särskilt viktigt nu med tanke på hamnens tillväxt och allt som projekt Malmporten kommer att innebära, säger Stina.

Med erfarenhet från både besöksnäring, näringsliv och hållbarhetsarbete inom energisektorn har Stina ett stort kontaktnät inom regionen. Något hon tror kan vara en fördel i sin nya roll.

– Jag har jobbat inom flera olika branscher och haft förmånen att möta många aktörer i regionen. Jag ser fram emot att applicera mina erfarenheter och kunskaper och tillsammans jobba för att utveckla Luleå Hamn! Avslutar Stina.