Aktuellt

”Här finns ett driv att utveckla verksamheten”

Linnea Lindberg 640X380
Linnea Lindberg, kommunikatör

När Linnea Lindberg sökte jobbet som kommunikatör på Luleå Hamn hade hon redan spanat på arbetsplatsen en tid. Att få vara med på resan att stärka kommunikationen när hamnens ska byggas ut var det som lockade.

– Jag trivs i sammanhang där jag får möta människor i olika roller, med ett stort driv att utveckla verksamheten. Det har jag hittat här, säger hon.

I arbetet ingår att planera och driva Luleå Hamns och projekt Malmportens kommunikation, och på båda fronterna händer det mycket framöver. Farlederna ska muddras och hamnområdet kommer att växa med nya landytor, en ny djuphamn, fler kajer och en järnväg som knyter samman hamnen med industrierna i länet.

Linnea har över tio års erfarenhet av roller inom kommunikation, marknadsföring och event. Närmast kommer hon från Luleå tekniska universitet där hon arbetat med frågor kopplat till den gröna industriomställningen samt med forskning och studentrekrytering. Innan det jobbade hon för branschorganisationen Svenskt Vatten. Att arbeta med större projekt och komplexa frågor som sammanhållet ska kommuniceras till olika målgrupper är därför inget nytt.

– Vi ska prata med medborgare, enskilda näringsidkare och stora industriföretag. Förutom att lyssna och förmedla vad vi gör på ett enkelt och professionellt sätt behöver vi också bygga upp organisationens kapacitet längs vägen eftersom verksamheten ska växa. Det är med andra ord kommunikation med både korta och långsiktiga tidsperspektiv, säger hon.

Tjänsten som kommunikatör på Luleå Hamn är helt ny och ett led i det strategiska arbetet för att stärka hamnens varumärke och navigera i den stora tillväxt som hamnen står inför.

–Jag får möjlighet att skapa innehåll för olika kanaler och samtidigt utveckla något nytt tillsammans med kollegorna. Det gör den här rollen väldigt intressant, säger hon.

Samtidigt som hamnen ska växa ska också den ordinarie verksamheten pågå. Luleå Hamns uppdrag är att en av Sveriges största hamnar alltid ska vara öppen och kunna ta emot omkring 600 fartygsanlöp varje år. Dagens sex hamndelar och de isbrytande bogserbåtarna har stor betydelse för att säkra Luleås roll som levande sjöfartsstad.

–Jag har växt upp med stuga i Luleå skärgård, med prat om vindar, vattenstånd och isläge. Därför känner jag mig lite extra hemma i den här miljön, avslutar Linnea.