Aktuellt

Här är Luleå Hamns nya styrelse

2023 04 Bild Ny Styrelse 1080X1080 WEBB
Fr vänster: Jenny Alman, Anders Dahl vd, Fredrik Lundström, Daniel Smirat ordförande, Jan-Anders Perdahl, Göran Carlsson adjungerad, Birger Isaksson, Carl-Anders Johansson, Jan Nyberg.

En ny styrelse valdes vid Luleå Hamns bolagstämma den 29 mars i år. Daniel Smirat valdes till ordförande och ett antal nya ledamöter tillträdde.

Vid årets bolagsstämma valdes Daniel Smirat till ny styrelseordförande och till nya styrelseledamöter valdes Jenny Alman, Jan-Anders Perdahl och Jan Nyberg.

Följande ledamöter omvaldes: Fredrik Lundström, Birger Isaksson och Carl-Anders Johansson.