Aktuellt

Givande marknadsdagar för Luleå Hamn: Ett steg närmare nya hamnen

Anders Dahl (2)

Att möta externa aktörer som kan och vill vara med och förverkliga nya Luleå Hamn. Det var syftet med marknadsdagarna som nyligen anordnades i Stockholm. Ett givande steg i ett tidigt skede, enligt Luleå Hamns vd Anders Dahl.

En ny hamn ska byggas

2030 ska nya Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, men också hantera helt nya godstyper och produkter som ska lastas, lossas, lagras och transporteras på nya sätt.

– Det är ett otroligt omfattande projekt. Vi behöver hitta lösningar med externa aktörer för att kunna förverkliga den hamn som industrin, Luleå och Norrbotten behöver. Vilka kan potentiellt vara med och finansiera, bygga och operera nya Luleå Hamn tillsammans med oss? Och hur kan en lösning eller modell se ut? Det är det vi undersöker i det här väldigt tidiga skedet, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

Marknadsdagarna i Stockholm

På plats i Stockholm fanns ett tiotal större hamnoperatörer, konsortium, potentiella finansiärer, samt byggföretag med erfarenheter från omfattande hamn- och infrastrukturprojekt.

– Just nu tittar vi närmare på vilka upplägg som är möjliga, och känns attraktiva. Utifrån det kan vi sedan ta fram ett mer konkret förslag som kan bli ett ramverk för en eventuell, framtida upphandling. Målet är att hitta den modell som passar oss bäst, tillsammans med aktörer och partners som vill vara med och finansiera, bygga upp järnvägsnät, terminalområden och allvädersterminaler, och även jobba med delar av driften för nya Luleå Hamn. Där ser vi gärna att någon kan ta ett helhetsansvar.

Marknadsdagarna gav kunskap och underlag

Enlig Anders Dahl gav marknadsdagarna i Stockholm precis det Luleå Hamn hade hoppats på.

– Det var givande och gav oss kunskap och underlag för nästa steg. Alla aktörer var väl förberedda och presenterade olika potentiella upplägg för samarbete. Hur den slutgiltiga modellen ser ut återstår att se. Vi har en lång väg kvar och vi måste jobba med högt tempo.

Och intresset för Luleå Hamn var stort.

– På marknadsdagarna i Luleå kunde vi se att det fanns ett intresse för det som nu händer i hamnen. På marknadsdagarna i Stockholm visade många aktörer ett tydligt intresse för att vara med, satsa på och investera i nya Luleå Hamn. Det är glädjande, och det är ett måste för att vi ska lyckas.

Inte aktuellt att privatisera och sälja ut Luleå Hamn

Enligt Anders Dahl verkar vissa har fått intrycket att Luleå Hamn ska privatisera eller säljas ut, ett scenario som hamnens vd:n kan avfärda.

– Luleå Hamn ska inte privatiseras eller säljas ut, det finns inte på kartan. Hamnen i Luleå förblir allmän och i kommunalt ägo. Däremot måste vi söka finansieringslösningar och hitta långsiktiga partners som kan och vill vara med och finansiera, bygga och operera nya Luleå Hamn tillsammans med oss. Vi ska hitta en lösning där vi behåller full kontroll och rådighet över vår hamn i Luleå.

Ett väldigt tidigt skede

För industrin är det viktigt att veta att Luleå Hamn ännu befinner sig i ett väldigt tidigt skede, menar Anders Dahl.

–Vi har ständig dialog med industrin och de stora satsningar som nu sker. Det har funnits en farhåga för att vi ska ta fram en färdig lösning, som våra viktiga industrier och kunder inte har insyn i eller kan påverka. Så är inte fallet. Men vi måste börja någonstans, och helst komma en bit på vägen för att veta vilka modeller som överhuvudtaget är möjliga, samtidigt som vi måste jobba i ett extremt högt tempo för att hålla våra tidsplaner. Marknadens intresse är stort, bilden klarnar allt eftersom och vi kommunicerar i varje viktigt steg på vägen mot nya Luleå Hamn, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.