Aktuellt

Första grävskopan för Framtidens Hamn

Första Grävskopan För Framtidens Hamn Foto Jacob Nilsson Brightnest

Efter två års planering har nu de första synliga arbetena inletts i projektet Framtidens Hamn.

– Otroligt spännande! Nu är vi i gång på riktigt. Det här är startskottet för ett projekt som på ett antal år ska omvandla hela Luleå Hamn, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

En av många involverade i det allra första, fysiska arbetet som nu har inletts är Håkan Rosén, geotekniker och konsult på Mitta AB.

– Vi har påbörjat ett fullskaligt test med så kallad provbelastning för att se hur undergrunden kommer att bete sig för framtida laster. Resultaten ska säkerställa att marken är tillräckligt stabil för det som ska byggas och fraktas, säger Håkan Rosén.

Marken som nu testas är tänkt att ge plats åt hamnens nya bangård och järnvägsspår, men också lagring för av framtidens fossilfria stålprodukter som ska gå till världsmarknaden via Luleå Hamn. De påbörjade mätningarna beräknas pågå minst fram till vintern 2023.

– En kuriosa är att just de här områdena fylldes inför satsningen på Stålverk 80. Nu, många årtionden senare, ska vi bygga ungefär samma sak som var tänkt att byggas då men som aldrig blev av, säger geotekniker Håkan Rosén.

 

Nya Luleå Hamn och projektet Framtidens Hamn

2030 ska Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter. Det kommer bland annat kräva nya järnvägsnät, kajer, terminalområden och allvädersterminaler. Mycket av arbetet som ska göras sker inom Framtidens Hamn; ett omfattande projekt som ska stärka och utveckla Luleå Hamns infrastruktur, godshantering och logistikflöden.