Aktuellt

En spännande utmaning för hamnens nya driftchef

2023 12 Markus Andersson Utemiljö Vinter1
Markus Andersson, driftchef

Två roller blev en när Markus Andersson, tillträdde som ny driftchef på Luleå Hamn. Tidigare delades driftchefens ansvar mellan hamnens säkerhetschef och befälhavare. Nu tar Markus ledningen över de två operativa verksamheterna i hamnen och blir en viktig kugge i hamnens utveckling när den står inför de största förändringarna i sin historia.

Markus uppdrag blir att leda Luleå Hamns två operativa verksamheter. Ett uppdrag som innebär ansvar över energihamnen och driften av bogserbåtarna, med stora möjligheter att utveckla verksamheten. Och erfarenhet saknas inte. Markus började sin karriär i försvaret och har varit mycket till sjöss, han har också varit personalansvarig chef i 17 år. Närmast kommer han från Sjöfartsverket, där han haft en roll som lotstransportområdeschef.

— Det känns väldigt kul att vara här och jobbet passar mig väldigt bra. Jag är van vid väldigt stora organisationer, så att komma in i en verksamhet med 50 anställda där varje medarbetare spelar en betydande roll, det ser jag fram emot jättemycket. Här blir det kortare beslutsvägar och det går snabbare att komma till förändring, säger Markus.

Det blir ingen långväga flytt för Markus, Sjöfartsverket har nämligen sitt kontor i samma lokaler som Luleå Hamn. De har delat lunchrum med Luleå Hamn och då han redan känner de flesta av sina nya kollegor, kan det i kombination med hans erfarenhet, göra uppstartssträckan kortare.

— Jag trivdes väldigt bra på Sjöfartsverket, men kände att jag ville ha en utmaning för att utvecklas vidare. Och jag kommer in i precis rätt läge. Det är en otroligt spännande tid på Luleå Hamn just nu. Framöver kommer det att ske en stor utveckling för hela hamnen och även den verksamhet jag är ansvarig för, säger Markus.

Markus har bara gjort tre veckor på jobbet, men är imponerad över vad han har sett hittills. Verksamheterna som han ansvarar över är självgående, det är kompetent folk på plats och han tycker att det verkar som att folk trivs väldigt bra.

— Det känns som att det finns ett starkt engagemang och en vilja att ständigt utvecklas här. Verksamheterna jag tar över är redan väldigt självgående och välfungerande. Men samtidigt det finns alltid något att utveckla. Speciellt nu när det händer så mycket här, då måste vi utveckla nya arbetssätt, ny teknik och nya system så att vi är redo, säger Markus.

Utmaningen som Markus ser, är den stora utveckling som Luleå Hamn står inför. Mycket kommer behöva komma på plats fort och balansen blir viktig. Det får inte gå för fort, allt måste fungera bra, både för organisationen och för medarbetarna.