Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Luleå hamn - Port of Luleå

FARTYGS-
TRAFIK

Här hittar du information om inneliggande och väntade fartyg vid våra kajer.
     

SERVICE

Här hittar du information om bla driftföreskrifter, hamntaxa, avfallshantering, bogserbåtar och hamnordning.

NYHETER

Genvägen till senaste nytt, pressreleaser mm. Sök i vårt nyhetsarkiv.


OM LULEÅ HAMN

Här får du en snabb översiktsbild av allt du vill veta om hamnen samt kontaktuppgifter.

Fartyg i hamn

Tabell över inneliggande fartyg
FartygsnamnKajAvgår till
Eira LKAB 
ARGONAUT LKAB 
wave

Information med anledning av pågående coronaspridning i samhället

Luleå Hamn följer noga myndigheternas rekommendationer och beslut och anpassar succesivt verksamheten utifrån dessa. Samverkan sker med Luleå Kommun, Luleås Kommunala Bolag, Sveriges Hamnar samt operatörer och övriga parter inom vår verksamhet i Luleå Hamn.

Luleå Hamn har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning som vi kommunicerar med berörda parter. Vid frågor kontakta VD Henrik Vuorinen eller Drift- och Säkerhetschef Anna Josefsson, länk.öppnas i nytt fönster

Luleå Kommuns Information om coronaviruset finns då deras hemsida. www.lulea.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

wave

Hälsodeklaration ersätts med anmälan om symtom för covid-19

Luleå Hamn tar bort kravet på hälsodeklaration för alla fartyg och ersätter den med krav på anmälan om symtom för covid-19.
Anmäl och läs mer här, länköppnas i nytt fönster

Port of Luleå rescinds the requirement for health declaration for all ships calling at the port and replaces it with a requirement for notification of symptoms for covid-19.
Read more here, linköppnas i nytt fönster

wave

Inreseförbud med anledning av covid-19

Inreseförbudet för resande till Sverige är förlängt t o m 31 mars 2021.
Läs mer här, länk

Temporary ban on travel to the EU via Sweden due to covid-19, read more here, linköppnas i nytt fönster

wave

Hamnkontoret låst

P g a ökade restriktioner har Luleå Hamn låst till kontoret samt begränsad bemanning på plats.

Endast föranmälda besök tas emot.
Samtliga tjänstemän nås på telefon eller e-post, se Kontakta oss.

Interaktiv hamnkarta över Luleå hamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med vår nya hamnkarta, Port of Luleå Maplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, får du en snabb överblick av Luleå Hamns hamnområden.
Genom att välja vad du vill se får du snabbt information om områdena, exv terminalinformation, service och fakta om kajerna.
Läs under Help för mer information om hur du använder sidan.
Du kan även spara sidan med dina val som favorit i din webbläsare.

wave

Ny e-tjänst för ansökan om inpasseringöppnas i nytt fönster

Ansökan om inpasseringstillstånd/förlängning av befintligt tillstånd görs numera via en digital e-tjänst.
Tjänsten och mer information finns under Inpassering, länk.öppnas i nytt fönster

wave

Pressmeddelande

Luleå Hamn halverar CO2-utsläpp i framgångsrikt samarbeteöppnas i nytt fönster

Luleå Hamn bidrar till sjötransporter med kraftigt minskade utsläpp. Det sker inom samverkansprojektet Bothnia Bulk, där bland annat SSAB och ESL Shipping deltar.

Läs hela pressmeddelandet här, (länk)öppnas i nytt fönster

wave

Pressmeddelande

H2 Green Steel kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procentöppnas i nytt fönster

Nyligen tillkännagav H2 Green Steel sin planerade investering av ett fossilfritt stålverk i Boden, en etablering som kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent

Läs hela pressmeddelandet här, länköppnas i nytt fönster

wave

Pressmeddelande

Starkt resultat för Luleå Hamnöppnas i nytt fönster

Luleå Hamn visade upp ett starkt ekonomiskt resultat 2020 med en godsomsättning som växte kraftigt. Utlastningen av järnmalm ökade med 32 procent och var hamnens största sedan 2011.

Läs hela pressmeddelandet här, länköppnas i nytt fönster

wave

Pressmeddelande

Luleåprojektet Malmporten - strategisk framtidssatsningöppnas i nytt fönster

Luleå Hamn planerar investera cirka 1,3 miljard i projekt Malmporten. Sjöfartsverket ansvarar för Sveriges största muddringsprojekt i modern tid.
I framtiden kan större fartyg trafikera Luleå hamn dygnet runt, året runt med stärkt konkurrensläge för malm- och stålindustrin i norr.

Läs hela pressmeddelandet här, länköppnas i nytt fönster

wave

Luleå Hamn sponsrar Hanna Lundbergöppnas i nytt fönster

Luleå Hamn är stolt sponsor till OK Renen och deras kommande stjärna Hanna Lundberg, läs mer här, länköppnas i nytt fönster.

wave

Mötesförbud i Sandöleden

Luleå Hamn har fastställt regler om mötesförbud i Sandöleden, mer information finns på sidan Regler och föreskrifter, länköppnas i nytt fönster

wave

Projekt Malmportenöppnas i nytt fönster

Projekt Malmporten innebär en fördjupning och breddning av farleden in till Luleå samt nya djupkajer och ny hamndel.
Syftet är att förbättra möjligheterna att på ett säkert och miljömässigt bra sätt öka kapaciteten till och från Luleå hamn.
Luleå hamn ska sommartid kunna ta emot fartyg på upp till 160 000 ton istället för dagens 55 000 ton. Under vintertid ska kapaciteten kunna ökas till 75 000 ton från dagens 20 000 ton.
Projektet innebär att hamnen i Luleå under isfri tid kan trafikeras av fartyg i klassen Östersjömax, med ett djupgående på 15,0 meter.

Läs mer om projekt Malmporten i Luleålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

wave