Fartygstrafik

Här kan du se alla inneliggande fartyg vid samtliga våra kajer. Listan med inneliggande fartyg uppdateras kontinuerligt.

Förkortning: Beskrivning:

LKAB

Sandskär Malmhamn

VH

Victoriahamn

UH

Uddebo Energihamn

UNY

Uddebo Energihamn, kaj 2

UGA

Uddebo Energihamn, kaj 1

SvÖ

Svartön Kryssningskaj

Cem

Cementa

Djk

Södra Hamn kryssningskaj

IR

Inre redd, fartyget väntar på kajplats

YR

Yttre redd, fartyget väntar på kajplats

DWT Dödviktston, en enhet för att mäta fartygets lastkapacitet.