Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken

Anmälan/ ansökan arbetstillstånd

För anmälan/ansökan om arbetstillstånd för tillfälliga arbeten inom Luleå Hamns område kontaktas:

Dagtid: Driftchef, 0920-45 68 17, 070-529 40 28
Övriga tider: Tjänsteman i beredskap, 070-325 12 87

Alternativt fylles nedanstående formulär i och skickas in. Luleå Hamn kontaktar er sedan för utfärdande av tillstånd

Fält markerade med en röd asterisk är obligatoriska fält.

För FAQ, se här.PDF

Anmälan/ ansökan avser: *
Multiple selectionSamordningsinformation
Heta arbeten - kategori
Ange vilken kategori av Heta arbeten/ hetarbete som kommer att utföras


Arbete i närheten av arrendegräns/grannar *
Ange närheten till staket/ arrendegräns som arbetet kommer att utföras


  • Anmälan/ ansökan ska göras senast 13:00 arbetsdagen innan
  • Vid frågor kontakta driftchef/tjänsteman i beredskap
  • Vid olycka, larm, utsläpp eller övning ska arbeten omedelbart avbrytas
  • Om förhållanden som tid, plats eller andra väsentliga förutsättningar ändras krävs ny anmälan
Sidan uppdaterad 2018-06-26