Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan
Malmporten

Projekt Malmporten

Sveriges största bulkhamn ska öka kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten.

Detta är Projekt Malmporten.

Projekt Malmporten är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten sen Göta kanal och genomförs i samverkan mellan Luleå Hamn och Sjöfartsverket.

Syftet med projektet är att bredda och fördjupa farlederna in till Luleå hamn samt anlägga en ny djuphamn med tillhörande infrastruktur. Det innebär att Luleå hamn kommer att kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön, s k Östersjömax. I anslutning till denna nya djuphamn kommer även ny järnväg att anläggas som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen.

Det är ett omfattande men spännande arbete som väntas. Över 20 miljoner kbm massor ska hanteras i projektet varav en del av dessa massor kommer att återanvändas för tillskapande av nya hamn- och landytor, vilket kommer motsvara hela 75 fotbollsplaner. Just nu pågår planering och projektering för ett genomförande med start 2023/24.

Luleå hamn är den nordligaste av Sveriges fem Core-hamnar. Hela 90% av EU's järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå hamn och har av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säkerställa råvaruförsörjningen av malm och stål. Projektet är således viktigt för Luleå hamn, regionen, Sverige och Europa 

Projektet är samhällsekonomiskt mycket lönsamt och effekterna som projektet ger medför minskad bränsleförbrukning, minskade utsläpp av emissioner samt lägre fraktkostnader.

Genom projekt Malmporten öppnas hela Bottenviken upp för större fartyg. De fördjupade farlederna kommer medföra att Luleå hamn blir ett ännu tydligare nav för godstrafiken i hela regionen både på svensk och finsk sida. Detta möjliggör även för andra hamnar att nyttja de större fartygen som kommer till regionen och därmed minska både miljöpåverkan och kostnaderna för transportköparna.

Läs mer på: Sjöfartsverket/Aktuella projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malmportens effekter
EU logga
Sidan uppdaterad 2021-11-10