Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Projekt Malmporten

Idag har Luleå Hamn AB:

  • ett max djupgående på 10,9 meter
  • 600-700 anlöp per år
  • 8-9 miljoner ton gods per år
  • max 55 000 ton på fartygen
  • en omsättning på cirka 100 miljoner kronor

År 2020 när projektet är genomfört beräknar Luleå Hamn AB sig inneha:

  • nya djupkajer
  • en ny hamndel
  • en anslutning till Malmbanan
  • max 200 000 ton på fartygen
  • en ökad lastnings- och lagringskapacitet

Detta kallas för Projekt Malmporten.

Läs mer på: www.säkrafarleder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

På grund av krav på förbättrad säkerhet, kapacitet och miljö genom svavel och kväverestriktioner (Seca och Neca), ökande behov av malm- och mineraltransporter och en hårt belastad malmbana är det tydligt vad som behöver göras, Luleå Hamn AB måste bli större.

Genom en utbyggnation möjliggör Luleå Hamn AB för en större samhällsekonomisk vinst då Luleå är en viktig nod för transport från gruvan till kund. Luleå Hamn AB som är en så kallad TEN-Core-hamn (en hamn av särskild vikt för det transeuropeiska transportnätet) får därigenom även 50 procent finansiellt EU-stöd för en utredning och miljökonsekvensbeskrivning om projektet.

Genom projektet skall Luleå Hamn AB få en ökad effektivitet, mindre miljöpåverkan, kunna ta in större fartyg än idag genom att öka djupgåendet till Östersjömax, 15 meter. Behovet av isbrytning och bogserbåtar ska minska, det ska möjliggöras att fartyg med en max last om cirka 200 000 ton ska kunna angöra i Luleå och möjligheterna för fartyg att ta sig till hamnen vintertid ska förbättras genom 13,5 meters djupgående och fartyg på 80 000 ton.

Detta blir möjligt för Luleå Hamn AB genom en fördjupning och breddning av farleden i Bottenviken och kvarken där cirka 20 miljoner kubikmeter material skall grävas ur, varav en mindre del av detta kommer användas för anläggandet av en ny kaj i Luleå Hamn.


Sidan uppdaterad 2017-10-06