Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan
Victoriahamnen

Victoriahamnen

I Victoriahamnen lastas och lossas årligen cirka 2-3 miljoner ton gods. Det är främst kol, kalksten, koks, skrot och övriga råvaror för stål- och gruvindustrin som hanteras.

I hamnen finns fyra kranar som säkerställer en snabb och effektiv hantering. Kranarna har en räckvidd upp till 30 meter utanför kajen och vid lyft med krokar kan maximalt mellan 20 och 40 ton lyftas. Vid samlyft med två kranar kan 75 ton lyftas.

Vid kolpiren på den östra delen av den 770 meter långa kajen, står den stora portalkranen som används för lossning av kol och koks.
Insidan av kolpiren är 200 meter och det finns möjlighet till direkt omlastning från ett fartyg till ett annat.

På kajen finns ytterligare tre kranar för att snabbt och effektivt kunna lasta och lossa gods. Dessutom finns även en fast 20 meter bred ro/ro-ramp som används när gods ska rullas på eller av ett fartyg.

Färskvatten levereras till fartygen från vattenposter längs kajen och det finns även möjlighet till elanslutning (63 A).

I anslutning till kajen finns järnväg, stora asfalterade upplagsytor och inomhuslager.

Sen den 1 april 2016 är drift och underhåll av Victoriahamnen utlagd på koncession och det är ShoreLink som Luleå Hamn tecknat avtal med.
Det innebär att ShoreLink har allt ansvar för kunder, personal, drift och underhåll för hela området i Victoriahamnen inkl kranar, byggnader, hamnområdet och dess ytor.


Sidan uppdaterad 2020-10-23