Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken

Kontaktuppgifter

Växel: 0920-45 68 00
Fax: 0920-45 68 27
lulea.hamn@portlulea.com

Tjänsteman i beredskap efter ordinarie arbetstid: 070-325 12 87
Journummer för beställning av bogserbåt: 070-640 96 07

Driftpersonal Uddebo Oljehamn
Dagtid vardagar: 070-329 40 18
Beredskap övrig tid: 070-839 40 23
uddebo.oljehamn@portlulea.com

Direktnummer

Henrik Vuorinen
Verkställande direktör

0920-45 68 07
070-358 21 60
henrik.vuorinen@portlulea.com

Katja Vaattovaara
Ekonomichef
0920-45 68 01
070-839 40 14
katja.vaattovaara@portlulea.com

Gunnar Dyverfeldt
Driftchef
0920-45 68 17
070-529 40 28
gunnar.dyverfeldt@portlulea.com

John Sundvall
Teknisk chef
0920-45 68 16
070-270 44 86
john.sundvall@portlulea.com

Mikael Rönnbäck
Samordnande Befälhavare bogserbåtar

070-300 96 02
mikael.ronnback@portlulea.com

Anna Josefsson
Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet

0920-45 68 04
070-359 41 31
anna.josefsson@portlulea.com

Lars Björkman
Teknisk samordnare

0920-45 68 15
070-539 40 15
lars.bjorkman@portlulea.com

Linda Wikman
Projektledare

0920- 45 68 12
070-263 33 75
linda.wikman@portlulea.com

Övrig administration

Leverantörsfakturor
0920-45 68 02

Kundfakturor
0920-45 68 03

Diarie, protokoll, hyror
0920-45 68 05

Ekonomi
0920-45 68 01

Sidan uppdaterad 2018-05-25