Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Kamerabevakning

Luleå Hamn Uddebo

Luleå Hamns område är under kamerabevakning för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till hamnanläggning, sjöfartskyddsområde och skyddsobjekt samt för att upprätthålla ordningen.

Tillstånd från Länsstyrelsen innehas för kameror vars upptagningsområde utgörs av områden där allmänheten har tillträde till. Övriga kameror berörs ej av tillståndsplikt.

Uppspelning av lagrat material

Personal med särskild behörighet kan, vid misstanke om följande händelser, få tillgång till inspelat material:

  • Obehörig närvaro/inpassage
  • Skadegörelse eller oenighet om uppstådd skada
  • Övriga oegentligheter som strider mot hamnordning och driftföreskrifter eller som utgör ett hot mot inneliggande fartyg och anläggning.
  • Andra lag- och avtalsbrott

Uppspelning och kontroll får även ske som del av en planerad övning eller vid felsökning av teknisk utrustning.

Med ansvaret följer tystnadsplikt enligt 22§ Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200). Under särskilda omständigheter får inspelat material lämnas ut till:

Polismyndighet och Räddningstjänst. Även Shorelink respektive LKAB kan, efter särskild prövning, få tillgång till material som omfattar deras respektive område.

Lagring av inspelat material Material som spelas in lagras i 2 månader, därefter spelas det över. Registrerade som har frågor om hur deras uppgifter behandlas ombeds kontakta Luleå Hamns personuppgiftsombud.

Datainspektionen Den registrerade har rätt att klaga till Datainspektionen om personen anser att Luleå Hamn bryter mot gällande lagar och krav.
Luleå Hamn ser helst att den registrerade i första hand vänder sig till Luleå Hamns personuppgifttsombud och meddelar vad den anser vara fel, Luleå Hamn kan då rätta till ev brister.

Kontaktuppgifter
Luleå Hamns personuppgiftsombud:
Katja Vaattovaara
katja.vaattovaara@portlulea.com

Luleå Kommuns tf dataskyddsombud:
Kerstin Nedergård
kerstin.nedergard@lulea.se

Sidan uppdaterad 2021-02-24