Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Förnyat certifikat

Under hösten har Luleå Hamn AB haft en förnyelserevision
av kvalitetsledningssystemet vilket resulterade i förnyat certifikat.

I slutet av förra året klarade Luleå Hamn av övergångsrevisionen mot den nya standarden ISO 9001:2015 och under denna höst gick även förnyelserevisionen bra. Luleå Hamn AB fått förnyat certifikat för sitt
kvalitetsledningssystem. 

Förnyelserevisionen innebär att de externa revisorerna utför en mer djupgående genomgång av ledningssystemens centrala delar.
Första året Luleå Hamn fick certifikat var 2012 och har nu fått certifikatet förnyat enligt gällande standard ISO 9001:2015. Detta är giltigt i tre år förutsatt att de årliga revisionerna är tillfredsställande. 

Luleå Hamns arbete med kvalitetsledningssystemet är dock inte avslutat utan arbetet med ständiga förbättringar pågår fortlöpande.

Här hittar ni det nya certifikatet, länköppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-09-13