Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken
Victoriahamnen

Miljödomen för projekt Malmporten

I tisdags, 18 april 2017, meddelade mark- och miljödomstolen dom i ärendet som rör projekt Malmporten. I huvudsak kan domen sammanfattas i följande punkter

  • Luleå Hamn och Sjöfartsverket får tillstånd att dumpa muddermassor enligt sin tekniska beskrivning i djuphålet SV Vitfågelskär. Domstolen uttrycker tydligt ”Enligt domstolen är nyttjandet av M2-massor (de förorenade, hamnens anm.) för att anlägga mark i Skvampen inte förenligt med kraven på bästa möjliga teknik i 2 kap. 3§ miljöbalken”

  • Luleå Hamn får utökat miljötillstånd till att hantera 20 miljoner ton gods per år.

  • Mark- och miljödomstolen ökar kraven för att material skall få klassas som rena massor så kallade M1-massor. För att få klassas som M1-massa krävs föroreningar lägre än 50 microgram/kg TBT gentemot av hamnen föreslagna nivån 100 microgram/kg TBT.

  • Tillståndet gäller i 10 år från det att domen vunnit laga kraft.

En eventuell överklagan skall vara inlämnad till mark- och miljödomstolen senast 9 maj.

”Vi är nöjda med domstolens dom och tycker den är välskriven och välmotiverad”, säger vd Henrik Vuorinen.

   -  Att vi nu fått en miljödom i ärendet är en viktig milstolpe för projektet och som gör att
      vi nu kan vi gå vidare i processen för att få detta viktiga projekt förverkligat. Detta beslut
      från domstolen gör även att Trafikverket kan lägga in projektet tidigt i nästa
      infrastrukturplan och att vi kan komma igång med muddringen år 2020.

Sidan uppdaterad 2017-04-19