Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
den hållbara länken

Förnyat certifikat

Under hösten har Luleå Hamn AB haft en förnyelserevision av kvalitetsledningssystemet vilket resulterade i förnyat certifikat.

Ytterligare en glädjande nyhet under denna höst är att Luleå Hamn AB fått förnyat certifikat för sitt kvalitetsledningssystem.

Förnyelserevisionen innebär att de externa revisorerna från Det Norske Veritas (DNV) utför en mer djupgående genomgång av ledningssystemens centrala delar. Således en mer djupgående genomgång än den som revisorerna årligen håller av olika delar av Luleå Hamns verksamhet.

Första året Luleå Hamn fick certifikat var 2012 och har nu fått certifikatet förnyat enligt gällande standard ISO 9001:2008. Detta är giltigt i tre år förutsatt att de årliga revisionerna är tillfredsställande. 

Nu arbetar Luleå Hamn AB vidare med ständiga förbättringar samt med anpassningar till den nya standarden ISO 9001:2015.

Sidan uppdaterad 2015-11-24